Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Varainhankinta

Alaotsikko: 
Tukisäätiö
Teksti: 
  • tukee erilaisia koulun opettajien oppilaiden/ opiskelijoiden hankkeita sekä opettajien oppilaiden/ opiskelijoiden opintoretkiä ja -matkoja.
  • palkitsee koulun oppilaita / opiskelijoita sopivaksi katsomallaan tavalla.
  • tukee taloudellisesti Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun toiminnassa tarvittavien kiinteistöjen sekä muiden tarvittavien tilojen sekä opetustoiminnassa tarvittavien välineiden ylläpitämistä, kehittämistä ja kunnossapitoa oppilaiden/ opiskelijoiden ja opettajien henkisen ja aineellisen menestyksen edistämiseksi.
  • Suomalaisen Yhteiskoulun Tukisäätiön hallitus: Tuomas Lokki (pj.), Hanni Muukkonen (varapj.), Tiina Salomaa ja Sari Tiitta (sihteeri).

 

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Varainhankinta
Teksti: 

Tukisäätiö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoja, testamentteja sekä muutoinkin sopivin tavoin kartuttaa omaisuuttaan. Säätiöllä on tarkoituksensa toteuttamiseksi oikeus hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä osakkeita ja osakkuuksia yhtiöistä. Säätiövarallisuutta hoitaa ja sitä kartuttaa säätiön hallitus säätiölaissa erikseen määrätyllä tavalla.

 

Suomalaisen Yhteiskoulun Tukisäätiön varojen hoitoa ja kirjanpitoa hoitaa Nordea Pankki Suomi Oyj. Tilintarkastajana toimii Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön tilintarkastaja. Suomalaisen Yhteiskoulun Tukisäätiö budjetoinut vuonna 2016 erilaisiin stipendeihin ja avustuksiin yhteensä 34 500 euroa.

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta