Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Vanhempainyhdistys

Alaotsikko: 
Vanhempainyhdistys
Teksti: 

Kotisivut

 

Toiminta ja tavoitteet

 • Vanhempainyhdistys ohjaa yhdysvanhempien toimintaa ja kerää varoja oppilaiden harrastustoiminnan tukemiseen sekä järjestää peruskoulun vanhempainillan.
 • Luokkien yhdysvanhemmat suunnittelevat ja toteuttavat yhteisiä retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja ja juhlahetkiä.
 • Yhdysvanhemmat toimivat myös linkkeinä vanhempainyhdistykseen ja osallistuvat vanhempainraateihin.

 

Tapahtumat

 • Vanhempainraadit luokkien yhdysvanhemmille syyskuussa, tammikuussa ja toukokuussa
 • Syysmarkkinat lokakuun alussa
 • Jouluglögit opettajainhuoneessa
 • Floran päivät opettajainhuoneessa
 • Yhdistyksen vuosikokous toukokuussa
 • Yhdysvanhempien ja vanhempainyhdistyksen yhteiset kokoukset tammi- ja toukokuussa
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Jäsenyys ja jäsenmaksu
Teksti: 
 • Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat, opettajat, henkilökunnanjäsenet tai muutoin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt (säännöt 3§).
 • Tavoitteemme on, että koulun jokaisen oppilaan perheestä olisi ainakin yksi vanhempi yhdistyksen jäsenenä.
 • Yhdistyksen jäsenmaksu lukuvuonna 2016-2017 on 20 €. Jäseneksi voi liittyä koska tahansa.
 • Jäsenmaksutuotoilla tuetaan koulun harrastus- ja kerhotoimintaa, mahdollistetaan yhdistyksen stipendien jakaminen, tuetaan luokkien vanhempainryhmien toimintaa sekä järjestetään oppilaiden vanhemmille yhteisiä tilaisuuksia.
 • Jäsenmaksun voi maksaa tilille: SYK:n vanhempainyhdistys, Nordea FI21 1299 3000 0901 10. Viestikenttään Oma_Nimi, jäsenmaksu 2016.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Teksti: 

Vanhempainillat ja keskustelutilaisuudet

 • Elokuu: 3. luokkien vanhempainilta
 • Syyskuu: Paluuoppilaiden vanhempainilta, Koko perusopetuksen vanhempainilta
 • Lokakuu: Abiturienttien vanhempainilta, lukion aloittavien vanhempainilta
 • Marraskuu: Lukion toisen vuoden opiskelijoiden vanhempainilta, 8. luokkien vanhempainilta, 9. luokkien vanhempainilta, IB1- ja IB2 -ryhmien vanheimpainilta
 • Tammikuu: 7. luokkien vanhempainilta
 • Tammikuu: 3. luokkien kieltenopetuksen vanhempainilta

 

Vanhempainvartit

 • Perusopetuksen luokanvalvojat tarjoavat kaikille valvomiensa luokkien oppilaiden vanhemmille mahdollisuuden tulla keskustelemaan lapsen koulunkäyntiin liittyvistä kysymyksistä vähintään kerran lukuvuodessa.

 

Leirikoulut

 • Lisätietoa perusopetuksen leirikouluista löytyy täältä.
 • Koulun tapaturmavakuutus kattaa toimintasuunnitelmaan merkityt opintokäynnit ja -retket. Kouluajan ulkopuolella eli esimerkiksi viikonloppuisin tapahtuvat käynnit eivät kuulu oppilasvakuutukseen. Useimpien perheiden kotivakuutukset kattavat kyseiset tapahtumat. Yhdysvanhempien on huolehdittava siitä, että kaikki tietävät, mitkä tilaisuudet eivät kuulu koulun vakuutuksen piiriin. Koulu on vakuuttanut opettajat.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta