Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
25.11.2019

Marraskuinen luontoretki kansallispuistoihin

Luontokerho Amici Naturae nautti talveen valmistautuvasta luonnosta Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistoissa.

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta