Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta

Uutisarkisto

01.07.2013
SYK turvaa lukioon pyrkineiden yhdenvertaisen kohtelun

 

Ville Erkkilän mielipidekirjoituksessa (HS 18.6.2013) käsiteltiin Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijoiden hyväksymismenettelyä. Koulumme lukion erityisenä koulutustehtävänä on kielipainotteinen opetus ja IB-opetus. Vahvistetun päätöksen mukaisesti otamme lukio-opintoihin A-kielenään ranskaa, saksaa tai venäjää perusopetuksessa opiskelleita. Lisäksi tarjoamme opetusta A-englannin linjalle valituille.

 

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu haluaa turvata opetussuunnitelmansa mukaisesti harvinaista A-kieltä opiskelleiden aseman lukioon pyrittäessä. Tämä tarkoittaa, että A-kielilinjoille voidaan pyrkiä, kun peruskoulussa on suoritettu linjavalinnan mukaisessa kielessä A1- tai A2-oppimäärä tai arvosana. Tämä ei tarkoita, etteikö äidinkielenään A-kieltä puhuva voisi hakeutua lukioomme. Päinvastoin, kokemuksesta tiedämme, että kodin kielitaustalla on monellakin tapaa kannustava vaikutus. Kotikielenään esimerkiksi venäjää puhuvilta ja kouluun hyväksytyiltä hakijoilta on silti aikaisemminkin vaadittu arvosana A-venäjästä kielilinjalle pääsyä varten. Näin turvaamme myös hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun.

 

Opetushallituksen ylläpitämä Kouluta-hakurekisteri tuottaa koulutuksen järjestäjille valintaesityksen opiskelijaksi ottamista varten mutta ei tee valintaa. Opiskelijaksi ottamista koskevat päätökset tekee koulutuksen järjestäjä. Valtakunnallisessa yhteishaussa lukiokoulutukseen haluava voi esittää enintään viisi hakutoivetta opiskelupaikan varmistamiseksi. Hakijat kirjataan omiin lukioihinsa opiskelijoiksi vasta, kun oppilaitoksessa on tehty asianmukainen valintapäätös. Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa tämän päätöksen tekee johtosäännön mukaan rehtori. Toisin kuin mielipidekirjoituksessa väitetään, SYK noudattaa kaikissa toimissaan, myös lukion opiskelijaksi ottamisessa, lainsäädäntöä ja lukiolle vahvistettua opetussuunnitelmaa.

 

Toivotamme kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi tutustumaan kielipainotteiseen opetukseemme syksyllä koulutyön käynnistyttyä. Emme tuijota keskiarvoihin, vaan haluamme kohdella kaikkia hakijoita tasapuolisesti sekä toteuttaa koulumme perustehtävää.

 

Janne Lauha                           Jukka Tanska
johtokunnan                            rehtori
puheenjohtaja

 

(Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lyhentämätön vastine 19.6.2013 Helsingin Sanomien Mielipide -osastossa 18.6.2013 julkaistuun kirjoitukseen.)

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta