Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Valinnaisaineet

Alaotsikko: 
Valinnaisaineet SYK:ssa
Teksti: 

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET VALINNAISET AINEET LV. 2018-2019

Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisen lukujärjestyksessä on neljä vuosiviikkotuntia valinnaisaineita. Ne valitaan seitsemmänen luokan keväällä opinto-ohjauksen tunnilla. Vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppiainekokonaisuudet arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty-merkinnällä. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Valinnaisen aineen kurssin toteutuminen edellyttää vähintään 15 oppilaan valintaa.

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Valinnaisaineet taulukossa
Teksti: 

 

Valinnaisaineet 8. lk 9. lk Yht.
       
Taito- ja taideaineet      
Näytelmäkurssi   1 1
Musikaali   1 1
Bändikurssi 1   1
Taidekurssi 8. lk 1   1
Taidekurssi 9. lk   1 1
Arkkitehtuuri 1   1
Muotoilu   1 1
Valokuvaus 1   1
Elokuvakurssi   1 1
Tekninen työ 1-2 1-2 1-4
Tekstiilityö 1 1 1-2
Sisäpalloilu 8. lk 1   1
Ulkopalloilu 8. lk 1    
Palloilu 9. lk   1 1
Uudet lajit 8. lk 1   1
Uudet lajit 9. lk   1 1
Retkeily ja seikkailu   1 1
Hyvinvointikurssi   1  
Keittokirjakurssi 1    
Leivonta 8. lk 1   yht.2
Eurooppalainen keittiö 1  
Leivonta 9. lk   1
Kansainvälinen keittiö   1
       
Yhteisiä oppiaineita tai aihekokonaisuuksia syventävät ja laajentavat aineet sekä vieraat kielet      
B2 ranska 2 2 4
B2 saksa 2 2 4
B2 venäjä 2 2 4
Kirjoittaminen 8. lk 1   1
Kirjoittaminen 9. lk   1 1
Puhekurssi 1   1
Tapahtumakurssi   1 1
Science   1 1
Matematiikka 1   1
Peliohjelmointi   1 1
Lakitieto   1 1
Taloustieto 1   1

 

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Teatteria ja musisointia
Teksti: 
 • Näytelmäkurssi: kurssilla tehdään yhdessä hauskoja, vakavia ja mieltä kiehtovia unohtumattomia tarinoita. Erityisesti keskitytään näyttelijäntyöhön ja esityksen valmistamiseen.
 • Musikaali: kurssin aikana harjoitellaan ja valmistetaan musikaali tai muu musiikkiteatteriesitys, jossa on ryhmän toteuttamana näyttelijätyön ja orkesterin lisäksi koreografia, puvustus, maskeeraus, lavastus ja mainonta. Esitys rakentuu tuntien ja ylimääräisten harjoitusten aikana.
 • Bändikurssi: kurssilla tutustutaan musiikin peruselementteihin ja eri musiikin lajeihin ennakkoluulottomasti soittamalla, laulamalla, liikkumalla ja kuuntelemalla. Kurssilla harjoitellaan popmusiikin perusohjelmistoa ja mahdollisuuksien mukaan myös esiinnytään.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Taiteen maailmoja
Teksti: 
 • Taidekurssi 8. lk: kurssilla tehdään kolmiulotteista kuvaa perinteisillä materiaaleilla, esimerkiksi savella ja kipsillä ja niiden pinnoitteilla.  aidepainomenetelmissä keskitytään ammattigraafikoiden käyttämiin tekniikoihin, kuten silkkipainoon tai metalligrafiikkaan.
 • Taidekurssi 9. lk: kurssilla tehdään erilaisia piirustusharjoituksia monenlaisilla välineillä, esimerkiksi lyijykynästä puristettuihin liituihin ja tietokoneen piirustustablettiin. Luovista ja rentouttavista harjoituksista jatketaan klassiseen piirtämiseen ja oman tyylin vahvistamiseen. Vaativahkoista maalaustekniikoista valitaan joko öljyväri- tai akryylimaalaus. Kurrsilla tutustutaan ajankohtaiseen taidetarjontaan ja tutustutaan mahdollisesti taitelijantyöhön.
 • Arkkitehtuuri: kurssilla tutkitaan arjen tilaratkaisuja, lähiympäristöä, median kuvaa laadukkaasta asumisesta ja arkkitehtuurin helmiä – pohditaan ympäristönkauneutta, kestävyyttä ja toimivuutta. Kurssilla piirretään, mitataan, suunnitellaan, kuvataan, rakennetaan ja muotoillaan luovasti ja projektimaisesti. Arkkitehtuurin käsitteet tulevat tutuiksi. Ajan arkkitehtuurin henkeä haistellaan näyttelyissä tai kiinnostavissa, todellisissa rakennuksissa.
 • Muotoilu: kurssilla tutkitaan pursuavaa esineympäristöämme, tavaroiden viestejä, sisustuksen trendejä ja designin helmiä. Pohdimme esineiden kauneutta,kestävyyttä ja toimivuutta. Suunnittelemme ja toteutamme prototyyppejä ja esityskuvia lähtökohtana parempi esinemaailma. Kurssilla piirretään ja maalataan sekä rakennetaan ja muotoillaan eri materiaaleista. Valokuvaamme tehtyjä tuotoksia ja kierrätämme luovasti. Ajan esinemaailman henkeä haistellaan ajankohtaisissa näyttelyissä tai keskustan design-myymälöissä.
 • Valokuvaus: kurssilla tutkitaan valokuvaa mainoksissa, taiteessa, kotialbumeissa ja internetin sosiaalisessa mediassa – sen objektiivisuutta ja vaikuttavuutta. Harjoitellaan valokuvauksen perusteita sekä koulussa että Helsingin keskustassa, välineinä digitaaliset järjestelmä- ja kompaktikamerat (joko koulun tai omat). Myös perinteistä kuvaamista mustavalkoiselle filmille, filmien kehitystä ja kuvien vedostusta pimiössä harjoitellaan. Kurssilla tutkitaan myös ajankohtaistavalokuvatarjontaa.
 • Elokuvakurssi: kurssi on kuvataiteen ja äidinkielen yhteiskurssi, jolla tutustutaan monipuolisesti elokuvakerrontaan ja jolla tehdään jokin elokuviin liittyvä projekti.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kädentaitoja ja kokkaamista
Teksti: 
 • Tekninen työ: ensimmäisellä kurssilla syvennetään ja sovelletaan aikaisemmin opittuja teknisen työn eri osa-alueiden taitoja ja valmistetaan yhteiseen aihepiiriin liittyvä tai erikseen sovittava yksilöllinen tuotteen. Toisella kurssilla jatketaan 1. kurssilla aloitettua laajaa työaihetta tai tehdään toinen, mahdollisesti toiseen teknisen työn osa-alueeseen liittyvän työ.
 • Tekstiilityö: kursseilla syvennetään ja kartutetaan käsityötietoja ja -taitoja omien mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Oppilas voi tutustua myös erityistyötapoihin, joihin ei aikaisemmilla luokka-asteilla ole tutustuttu. Työskentelyssä painotetaan työn itsenäistä suunnittelua, toteutusta ja työn raportointia.
 • Keittokirjakurssi: kurssi on kotitalouden ja äidinkielen yhteiskurssi, jolla on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa keittokirja. Kurssilaiset päättävät yhdessä kirjan ruokateeman ja suunnittelevat, testaavat, kuvaavat ja kirjoittavat reseptit ja valmiit annokset. Kirja taitetaan ja painetaan/tulostetaan kurssin lopuksi.
 • Leivonta 8. lk: kurssilla opitaan tekemään leivonnaisia ja pikkulämpimiä sekä opetallaan erilaiset taikinatyypit ja leivontamenetelmät. Kurssin aikana tehdään leivonnaisten hintavertailuja, sekä tutustutaan erityisruokavalohoihin leivonnassa. Oppilaita kannustetaan myös itse suunnittelemaan tarjoilut yhdessä valittuun juhlaan.
 • Eurooppalainen keittiö: kurssin aikana perehdytään eurooppalaiseen ruokakulttuuriin. Tavoitteena on oppia ateriasuunnittelua ja erilaisten ruoka-aineiden käsittelyä. Kurssilla tutustutaan myös erityisruokavalioihin. Työtapana käytetään pienryhmätyöskentelyä, jossa harjoittellaan ateriakokonaisuuksien ja työnjaon suunnittelua. Kurssin tarkka sisältö suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa.
 • Leivonta 9. lk: kurssilla opitaan tekemään leivonnaisia ja pikkulämpimiä sekä opetallaan erilaiset taikinatyypit ja leivontamenetelmät. Kurssin aikana tehdään leivonnaisten hintavertailuja, sekä tutustutaan erityisruokavalohoihin leivonnassa. Oppilaita kannustetaan myös itse suunnittelemaan tarjoilut yhdessä valittuun juhlaan.
 • Kansainvälinen keittiö: kurssilla perehdytään eri maiden ruokakulttuureihin. Opitaan tekemään vaativampia ateriakokonaisuuksia ja taitoa vaativia ruokalajeja eri maista. Kurssin aikana vertaillaan eri maiden ruokakulttuureja ja opitaan ymmärtämään, mistä niiden erot johtuvat. Tunneilla tehdään niin Amerikan herkkuja kuin idän ihmeitäkin ja oppilaat saavat yhdessä opettajan kanssa suunnitella tarkan sisällön kurssille.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Liiku ja voi hyvin
Teksti: 
 • Sisäpalloilu 8. lk: kurssilla opetetaan erilaisia palloilulajeja, kuten lentopalloa, koripalloa, salibandyä ja futsalia. Mahdollisuuksien mukaan kokeillaan myös uudempia lajeja kuten esim. käsipalloa ja haavipalloa. Peleissä käydään läpi lyhyesti perustekniikkaa ja taktiikkaa lähinnä pelinomaisesti.
 • Ulkopalloilu 8. lk: kurssilla pelataan ovat muun muassa pesäpalloa, jalkapalloa, ultimatea, lippupalloa ja golfia. Lajeista käydään läpi lyhyesti perustekniikkaa ja taktiikkaa lähinnä pelinomaisesti.
 • Palloilu 9. lk: kurssilla opetetaan erilaisia sisä- ja ulkopalloilulajeja. Oppilaat saavat osallistua kurssin alussa lajien suunnitteluun.
 • Uudet lajit 8. lk: kurssilla tutustutaan hieman erikoisempiin lajeihin, jotka eivät kuulu pakollisten liikuntatuntien opetussuunnitelmaan. Lajit valitaan yhdessäoppilaiden kanssa. Kurssi sisältää mm. boulderointia, frisbeegolfia, parkouria, keilailua ja Lacrossea. Osa lajeista on maksullisia.
 • Uudet lajit 9. lk: kurssilla tutustutaan hieman erikoisempiin lajeihin, jotka eivät kuulu pakollisten liikuntatuntien opetussuunnitelmaan. Lajit valitaan yhdessäoppilaiden kanssa. Kurssi sisältää mm. Fast Scoopia, seinäkiipeilyä, jousiammuntaa, itsepuolustuslajeja ja squashia. Osa lajeista on maksullisia.
 • Retkeily ja seikkailu: kurssi koostuu retken suunnittelusta ja valmistelusta sekä viikonloppuretkestä metsään. Ennakkotehtävinä perehdytään mm. jokamiehen oikeuksiin, suunnistukseen ja ensiapuun sekä harjoitellaan hengenpelastusta. Kurssilla yövytään teltassa tai laavussa ja valmistetaan ruokaamaasto-olosuhteissa. Kurssi sisältää seikkailuosuuden, joka sisältää mm. melontaa, kalliokiipeilyä ja -laskeutumista, paintball'ia sekä vaijeriliukua. Kurssiin liittyvä viikonloppuretki järjestetään syyskuussa. Kurssimaksu on n. 50 €.
 • Hyvinvointikurssi: Kurssin sisältöön kuuluu erilaisia fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia parantavia liikuntamuotoja kuten joogaa, pilatesta, kehonhallintaa,strechingiä, tanssia, rentoutumista sekä tutustumista esimerkiksi Hot Joogaan tai Chi Ball’iin. Kurssi on integraatio eri taide- ja taitoaineista, sillä vaikka pääpaino on liikunnassa, hyvinvointia edistetään myös muiden oppiaineiden (1-2 kertaa/oppiaine) avulla: Kotitalouden ”Kurkistus keittiöön", kurssilaisten toiveiden mukaan: maukkaita välipaloja / slow food / taikinaterapiaa / lohturuokaa / luomua; teatteri-ilmaisun ”Teatteriterapia, sosiaaliset roolit”: pelkuri vai sankari sekä kuvaamataiteen “hahmotaideterapeuttinen” liikekielen siirtäminen kuvaksi.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kieliä ja kulttuureja
Teksti: 
 • B-ranska: heti ensi tunnista alkaen osaa puhua ranskaa! Opitaan sanomaan, mitä kuuluu ja kysellä kaverin kulumisia. Ranska aloitetaan omasta elämästä ja lähiympäristöstä. Oppitunneilla opitaan kertomaan itsestä sekä nuorista ja nuorten elämästä yleensä. Taitojen karttuessa tutustutaan Ranskaan ja sen tapakulttuuriin.
 • B-saksa: tunneilla otetaan yhdessä selvää kielestä, kulttuurista ja tavoista. Saksan opiskelun myötä avautuu uusi ikkuna Saksan lisäksi Sveitsiin ja Itävaltaan. Valinnaisen saksan kurssilla saavuttaa kielitaidon, jolla osaa kertoa itsestään sekä omasta elämästään. Tunneilla oppii myös selviytymään saksaksi arkielämän tilanteissa, joihin törmää matkalla ollessaan. Lukiossa voi jatkaa opiskelua pidemmälle.
 • B-venäjä: kyrillisiin aakkosiin käydään heti opintojen alussa käsiksi. Niitä on helppo oppia sekä lukemaan että kirjoittamaan. Kahdessa vuodessa venäjänkielessä saa sellaiset taidot, että pärjää helpohkoissa kommunikointitilanteissa, esimerkiksi osaa tehdä ostoksia ja kysyä tietä. Kielen opiskelun rinnalla tutustu venäläiseen kulttuuriin ja tapoihin.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kirjoittamaan ja puhumaan
Teksti: 
 • Kirjoittaminen 8. lk: kurssilla keskitytään kertovaan kirjoittamiseen. Tavoitteena on luoda oma, laajempi teksti. Harjoitellaan sujuvaa kerrontaa, osuvaa kuvailua ja luontevaa dialogia. Osa kurssilaisista voi myös halutessaan osallistua seuraavan vuoden musikkalin käsikirjoittamiseen.
 • Kirjoittaminen 9. lk: kurssilla syvennetään omaa kirjoittamista ja keskitytään luovaan kirjoittamiseen. Leikitellään kielellä, kokeillaan yllättäviä yhdistelyjä ja tajunnanvirtatekniikkaa, tiedostutaan omista vahvuuksista kirjoittajana ja kirjoitetaan laajempi tekstikokonaisuus, esimerkiksi runokirja, novellikokoelma tai pienoisromaani.
 • Puhekurssi: kurssilla syvennetään äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla opittuja perusasioita puheilmaisusta ja -tekniikasta. Tavoitteena on tulla tietoiseksi omasta ilmaisusta ja lisätä esiintymisvarmuutta. Kurssilla muun muassa tutustutaan sanattomaan viestintään, väitellään ja tehdään erilaisia projekteja, kuten radio-ohjelma / elokuvadubbaus. Tavoitteena on myös harjoitella ja esittää esimerkiksi aamunavaus koko koululle tai juontaa jokin tapahtuma.
 • Tapahtumakurssi: kurssilla järjestetään jokin projekti, johon liittyy ainakin yksi tapahtuma, esimerkiksi juhla, teemapäivä, hyväntekeväisyystempaus tai muu vastaava. Kurssilaiset vastaavat projektin suunnittelusta, markkinoinnista ja toteuttamisesta. Kurssilla suunnitellaan ja ideoidaan, harjoitellaan tiedottamista, organisoimista ja markkinointia, käsikirjoitetaan ja esiinnytään.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Tutkimaan ja soveltamaan
Teksti: 
 • Science: kurssilla annetaan mahdollisuus syventää kemian tietämystä ja harjaantua kokeellisessa luonnontieteellisessä työskentelyssä. Tärkeänä osana on kehittää luonnontieteellistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, havaintojen ja tiedon jäsentämistä, päättelykykyä ja arviointia. Kurssin aikana keskitytään yhteisesti sovittuun aihealueeseen, jota opiskellaan pääasiassa kokeellisen lähestymistavan mukaisesti. Luonnontieteellisiä käsitteitä/periaatteita hahmotetaan omien havaintojen perusteella.
 • Matematiikka: kurssilla tutustutaan ”tekemällä oppii”- ja analogia-menetelmällä muun muassa monitahokkaiden geometriaan ja kokonaislukujen ihmemaailmaan.
 • Peliohjelmointi: kurssilla tutustutaan ohjelmointiin tekemällä yksinkertainen tietokonepeli. Tavoitteena on, että opitaan kirjoittamaan selkeästi lyhyitä ohjelmia ohjelmointikielellä. Samalla opitaan ohjelmien suunnittelusta ja testaamisesta. Pelin suunnittelussa sovelletaan matematiikkaa ja fysiikkaa. 
   
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Ajan hermolla
Teksti: 
 • Lakitieto: kurssilla käsitellään sekä yksityis- että julkisoikeutta. Kurssin aihepiiri koostuu ensisijaisesti nuoren koululaisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Niitä ovat esimerkiksi alaikäisen oikeudet ja velvollisuudet, koulu ja koulunkäynti, ostokset ja kuluttajan oikeudet, velka ja pankkiasiat, työnteko, liikenne, vahinkojen korvaaminen, luonto ja eläimet, avioliito ja perhe, perheen ja lapsen ongelmat, rikokset ja niiden selvittely, oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot sekä rikoksen seuraamukset. Kurssin opetuksessa vältetään liikaa teoreettisuutta.
 • Taloustieto: Kurssin sisältönä on vastuullinen kuluttaminen (oman talouden suunnittelu, kestävä kulutus, kuluttajan oikeudet, sijoittaminen, säästäminen), yrittäjyys (yritysmuodot, markkinointi, yrittäjyyden merkityksellisyys, yrittäjyyden riskit) ja talouslukutaito (peruskäsitteet, taloustiedon hankkiminen, mainosviestinnän tulkinta). Kurssilla painotetaan toiminnallista oppimista. Keskustellaan, tehdään ryhmätöitä ja vieraillaan yrityksissä. Oppimateriaaleina käytetään internetiä, sähköisiä oppimisympäristöjä sekä sanoma- ja aikakauslehtiä. Oppilasta kannustetaan arvioimaan omaa oppimistaan. Kurssit arvioidaan hyväksytty-merkinnällä jatkuvan näytön perusteella. 
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Valinnaisaineet vuosiluokilla 3 ja 6
Teksti: 
 • Valinnaiset aineet järjestetään 3. ja 6. vuosiluokalla 0,33 vuosiviikkotunnin laajuisina soveltavina valinnaisina aineina.
 • Oppilaat valitsevat sekä 3. että 6. vuosiluokalla opiskeltavaksi kolme 0,33 vvt laajuista valinnaista ainetta, joista muodostuu yhden vuosiviikkotunnin laajuinen kokonaisuus.
 • Oppilaille tarjottavien valinnaisten aineiden sisällöt tarkennetaan kunkin lukuvuoden toimintasuunnitelmassa.
 • Lukuvuonna 201617 kolmasluokkalaisten valinnaisaineiden teema on Yhdessä sykkiläisiksi ja kuudensien luokkien Yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta