Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Sykkiläiseksi

Alaotsikko: 
Kolmas luokka
Teksti: 
 • SYK:hon voivat hakea kaikki peruskoulujen toisluokkalaiset, jotka valitsevat kolmannelta luokalta alkavaksi A-kielekseen ranskan, saksan tai venäjän.
 • Rehtori valitsee oppilaat suomenkielisen, kielellisiä valmiuksia mittaavan soveltuvuuskokeen perusteella.
 • Kolmannelle luokalle ei oteta A-ranskan, -saksan tai -venäjän ryhmiin vieraskielisissä kouluissa kyseisellä kielellä opiskelleita tai ko. kieltä muuten ennestään osaavia.
 • Soveltuvuuskokeeseen pitää ilmoittautua toimittamalla hakulomake SYK:n kansliaan tai omalle toisen luokan opettajalle (vain helsinkiläiset oppilaat). Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
 • Jos lapsi sairauden tai jonkin muun ylivoimaisen esteen vuoksi ei voi osallistua kokeeseen, huoltajan on lisäohjeiden saamiseksi otettava välittömästi yhteyttä SYK:hon.
 • Hakulomakkeen voi tulostaa koulun kotisivuilta tai tilata SYK:sta.
 • Valinnan tulokset postitetaan jokaisen soveltuvuuskokeeseen osallistuneen oppilaan huoltajalle ja nimilista kiinnitetään julkistuspäivänä kello 12 koulun ulko-oveen.

 

Hakulomake

Perusopetuksen esite

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Paluuoppilaat
Teksti: 
 • SYK:n erikoistehtävänä on vastaanottaa ulkomailta palaavien perheiden lapsia. Englanninkielisistä kouluista palaavat oppilaat opiskelevat A-englantia omana ryhmänään lähes äidinkielen vaatimustason mukaisesti. Suomi on ryhmän opetuskieli muissa aineissa.
 • Kolmannen luokan paluuoppilaaksi haetaan rehtorille osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio. Mikäli ryhmään jää tilaa, voidaan valita myös muuten englannin kielen hyvin hallitseva oppilas.
 • Myös perusopetuksen luokilla 49 mahdollisesti vapautuvia paluuenglannin paikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio.
Alaotsikko: 
Luokat 4-9
Teksti: 
 • Perusopetuksen luokille 49 haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio.
 • Pääsymahdollisuudet ovat melko vähäiset, koska oppilaita otetaan vain mahdollisesti vapautuville paikoille.
 • Seitsemännelle luokalle ei haeta normaalin hakumenettelyn kautta. Kuudesluokkalaisten ei siis kannata merkitä SYK:ta yhdeksi vaihtoehdoksi hakukorttiinsa. Jos kuudesluokkalainen haluaa hakea SYK:hon, tulee hänen huoltajansa toimittaa vapaamuotoinen hakemus rehtorille.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Aikataulu 2019
Teksti: 
 • Ke 16.1.2019 Tiedotustilaisuus toisluokkalaisten vanhemmille klo 18.30 koulun juhlasalissa
 • To 31.1.2019 Toisluokkalaisen ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen -lomakkeen palautus suoraan SYK:n kansliaan; Haku kolmannen luokan paluuenglannin ryhmään päättyy (rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio)
 • La 9.2.2019 Soveltuvuuskoe kouluun pyrkiville toisluokkalaisille klo 10.00–12.00
 • Ma 11.3.2019 Valinnan tulokset postitetaan jokaisen soveltuvuuskokeeseen osallistuneen oppilaan huoltajalle, valittujen oppilaiden nimilista kiinnitetään koulun ulko-oveen kello 12.00
 • Ti 30.4.2019 Haku perusopetuksen luokille 4–9 sekä 3. luokan mahdollisille vapaille englannin paikoille päättyy (rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio).
 • Ke 15.5.2019 Rehtori päättää lopuista perusopetuksen oppilasvalinnoista.
Alaotsikko: 
Yhteystiedot
Teksti: 
 • johtava rehtori Sari Tiitta 4774 1814, 040 673 9359, sari.tiitta[at]syk.fi
 • vararehtori, perusopetuksen rehtori Jukka Niiranen 4774 1816, 041 533 5164,  jukka.niiranen[at]syk.fi

 

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta