Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Oppiminen

Alaotsikko: 
Opetussuunnitelma ja oppimisen erityispiirteet
Teksti: 

Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 3–9

 

 • SYK on 10-vuotinen koulukokonaisuus. Oppilas voi käydä samaa koulua kolmasluokkalaisesta abiksi.
 • SYK on kielipainotteinen koulu.
 • SYK:ssa opiskellaan ainoana kouluna Suomessa teatteri-ilmaisua oppiaineena.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Oppilaana SYK:ssa
Teksti: 
 • Keskeistä on tehokas oppiminen, tekemisen ilo ja turvallisuus.
 • SYK:ssa korostetaan jatkuvaa arviointia. Oppilaat tekevät kaikilla asteilla itsearviointeja, ja heidän työskentelyään arvioidaan erikseen. Sekä väliarviointiin että lukuvuositodistukseen tulee myös käyttäytymisen arviointi. Lisätietoja arvioinnin kriteereistä ja arvioinnista.
 • Kouluyhteisö on suuri: sykkiläiset tekevät paljon yhteistyötä eri-ikäisten kanssa ja oppivat kunnioittamaan toisiaan.
 • Sykkiläiset tunnetaan hyvästä käyttäytymisestä. Koulu korostaa tapakasvatusta.
 • Oleellinen osa oppimista ovat erilaiset teemapäivät, opintomatkat -ja retket, koulun juhlat ja muut perinteet, asiantuntijaluennot sekä taide-esitykset.
 • Keskeistä on oppimiseen kannustava ilmapiiri ja erinomainen yhteishenki, sykkiläisyys.
 • Koulun ja kodin välinen yhteistyö on aktiivista.
 • SYK:ssa voi harrastaa monipuolisesti.
Alaotsikko: 
Oppimisen työkaluja ja sähköisiä materiaaleja
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta