Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Oppilaan tuki

Alaotsikko: 
Oppilashuoltoryhmä
Teksti: 

Toiminta

 • Vastaa koulun oppilashuollosta.
 • Ryhmään kuuluvat vararehtori, apulaisrehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitajat, opinto-ohjaajat sekä erityisopettajat.
 • Kokoontuu lukuvuoden aikana kerran viikossa.
 • Tavoitteena on ennaltaehkäisevästi kartoittaa säännöllisin väliajoin oppilasryhmät luokkatasoittain ja ensisijaisesti nivelvaiheet yhteistyössä kunkin luokan luokanopettajan/ luokanvalvojan kanssa sekä tukea luokanvalvojan työtä.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Erityisopetus
Teksti: 

Erityisopettajat

 • Tuire Honkimäki, laaja-alainen erityisopetus, luokat 6acd ja 7–9, 040 723 1401
 • Heini Sariola-Nieminen, laaja-alainen erityisopetus, luokat 3–5 sekä puheopetus
 • Liisa Sierla, laaja-alainen erityisopetus, luokat 3-5 ja 6b sekä puheopetus, 045 7731 4802
 • Erityisopetuksen huoneet sijaitsevat rivitalossa, työtilat R1 ja R2

 

Tavoitteet ja sisällöt

 • Yksin, pienryhmässä tai luokassa annettavaa osa-aikaista erityisopetusta (esimerkiksi matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus) sekä puheopetusta.
 • Oppilaan tukeminen tarkkaavuuden vaikeuksissa ja sosiaalis-emotionaalisissa ongelmissa, opiskelun ja oppimisen taitojen ohjaamisessa sekä hahmottamisen ja muistin vaikeuksien tukemisessa.
 • Painottuu luokille 3–5. Erityisopettaja tapaa lukuvuoden alussa kaikki 3.-luokkalaiset ja kartoittaa luokanopettajan kanssa oppimisen perustaitoja.
 • Erityisopettajat tukevat paluuoppilaiden oppimista ja opiskelua sekä erityisesti suomen kielitaidon harjaantumista.
 • Oppilaiden pieniinkin ongelmiin varhainen puuttuminen on tärkeää. Tämän vuoksi erityisopettaja ottaa heti yhteyttä lapsen kotiin, kun erityisopetuksen tarvetta ilmenee.
Alaotsikko: 
Opinto-ohjaus
Teksti: 

Perusopetuksen opinto-ohjaajat

 • Sirpa Vahtera (7. luokat) (09) 4774 1819, 040 756 0525Matias Huttunen (8. luokat) (09) 4774 1821, 040 769 1527

  Hannele Rubin, (9.luokat) (09) 4774 1820, 040 840 3768

 • Ohjaajien kanssa voi tulla keskustelemaan mistä tahansa opiskeluun ja elämään yleensä liittyvistä asioista. Opinto-ohjaajan luo voi tulla suoraan tai varata etukäteen yhteisen ajan. Opinto-ohjaajien huoneet sijaitsevat 2. kerroksessa kansliakäytävällä. Opinto-ohjaus on henkilökohtaista ohjausta, pienryhmäohjausta ja opinto-ohjauksen oppitunteja.

 

Opinto-ohjauksen tavoitteet

 • ohjata kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.
 • auttaa ratkomaan oppilaiden henkilökohtaisia ongelmia ja sopeutumisvaikeuksia.
 • perehdyttää jatko-opintoihin sekä työelämään. 
 • opettaa käyttämään keskeisiä tietolähteitä sekä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja.

 

Opinto-ohjauksen keskeisiä sisältöjä

 
7. luokka
 • opiskelutaitojen harjoituksia
 • kouluyhteisössä muiden kanssa toimiminen
 • valinnaisaineiden esittely ja valitseminen 8. ja 9. luokkaa varten
 
8. luokka
 • itsetuntemusta kehittäviä harjoituksia
 • elinkeinorakenteeseen ja ammattialoihin tutustuminen
 • ammattien vaatimuksien ja koulutustietojen selvittäminen
 
9. luokka
 • Suomen koulutusjärjestelmä ja perusopetuksen rakenne
 • opiskelussa eteneminen ja oppilaan arviointi  
 • itsetuntemukseen ja ammatilliseen kehitykseen liittyviä tehtäviä
 • jatko-opintomahdollisuuksien selvittäminen ja eri vaihtoehtoihin tutustuminen
 
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kouluterveydenhoito
Teksti: 

Terveydenhoitaja ja koululääkäri

 • Kristiina Apajalahti ma–to 8.30–15.30, pe 8.30 –13.30. Yhteydenotto: Wilman kautta tai kristiina.apajalahti[at]hel.fi tai (09) 47741821, 050 3105609
 • Koululääkärin ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.
 • Terveydenhoitajan ja koululääkärin tilat ovat toisessa kerroksessa.

 

Terveystarkastukset, sairastumiset ja tapaturmat

 • Terveystarkastus 3.–9. luokkien oppilaille kerran vuodessa; lääkärintarkastus 5. ja 8. luokkien oppilaille.
 • Koulupäivän aikana annetaan ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairaustapauksissa sekä tarvittaessa ohjaaminen joko terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle.
 • Koulun tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat koulussa tai koulumatkalla.

 

Hammashoito

 • Perusopetuksen oppilaiden hammashoito oman alueen hammashoitolassa.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
KiVa-koulu
Teksti: 

KiVa-koulu SYK:ssa

 • Tavoitteina on uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen, kiusaamisen vähentäminen sekä kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimoiminen.
 • KiVa-tiimi puuttuu esiin tuleviin kiusaamistapauksiin. KiVa-tiimiin kuuluvat vararehtori Jukka Niiranen, koulukuraattori Riina Suhonen, erityisopettaja Liisa Sierla sekä apulaisrehtori Sampo Lokki.

 

Sisällöt

 • 3. ja 4. luokilla 10 kaksoistuntia (aihepiirejä: toisten kunnioittaminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely, kiusaamisen tunnistaminen, rakentavasti toimiminen havaitessaan kiusaamista tai joutuessaan kiusatuksi)
 • 5. ja 6. luokilla tunteja em. teemoista soveltuvin osin
 • 7. luokalla aihepiireinä mm. vuorovaikutus ryhmässä, kiusaamisen muodot ja mekanismit sekä seuraukset ja vastavoimat
 • 8. ja 9. luokilla em. teemoja soveltuvin osin.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Koulupsykologi
Teksti: 

Yhteydenotot

 • Psykologi Aleksi Raappana (09) 47741822, 045 77314804
 • Yhteyttä voi ottaa sähköpostin ja Wilman lisäksi myös puhelimitse tai tulemalla juttelemaan.
 • Tavattavissa päivittäin klo 8.30–15.30, myös ilman ajanvarausta koulupäivän aikana.
 • Yhteydenotot ja tapaamiset ovat luottamuksellisia.
 • Lapsen tai nuoren kanssa sovitaan aina yhdessä jatkosta.
 • Työhuone sijaitsee terveydenhoidon tiloissa.
Alaotsikko: 
Koulukuraattori
Teksti: 

Yhteydenotot

 • Kuraattori Riina Suhonen, 0400 413717
 • Yhteyttä voi ottaa sähköpostin ja Wilman lisäksi myös puhelimitse tai tulemalla juttelemaan.
 • Tavattavissa päivittäin klo 8.30–15.30, myös ilman ajanvarausta koulupäivän aikana.
 • Yhteydenotot ja tapaamiset ovat luottamuksellisia.
 • Lapsen tai nuoren kanssa sovitaan aina yhdessä jatkosta.
 • Työhuone sijaitsee koulutalon alakerrassa, kouluisännän tilan läheisyydessä.

Tavoittet ja sisällöt

 • Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija koulussa, jonka tehtävä on tukea oppilaita sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa.
 • Kuraattorin puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa tilanteissa: oppilaan pulmat sosiaalisissa suhteissa, oppilaan levottomuus, työrauhaongelmat, koulumotivaation puute, poissaolot tai perheen muuttuneet olosuhteet/pulmatilanteet.
 • Kuraattorityön tavoitteena on oppilaan tukeminen, auttaminen ja kuuleminen koulussa.
 • Kuraattori on yksi oppilashuoltoryhmän jäsen, joka oman tietotaidon ja kokemuksen avulla arvioi oppilaan avuntarvetta tehden yhteistyötä vanhempien kanssa. Keskustelut kuraattorin, oppilaan sekä oppilaan vanhempien välillä ovat luottamuksellisia.
 • Kuraattorin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat oppilaan vanhempien ja kouluhenkilökunnan lisäksi sosiaalitoimi, perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatriset yksiköt. 
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta