Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Opintoretket ja leirikoulut

Alaotsikko: 
Opintokäynnit
Teksti: 

Opintokäynti on enintään koulupäivän mittainen vierailu pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa kohteessa. Koulu maksaa yleensä opintokäynnin matka- ja/tai pääsymaksukustannukset. Opettajat järjestävät useimmat opintokäynnit, ja tavallisesti ne liittyvät kiinteästi oppiaineen opetukseen. On mahdollista ja toivottavaakin, että vanhemmat ehdottavat kiinnostavia käyntikohteita, joihin pääsemisessä he voivat olla avuksi.

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Opintoretket/leirikoulut
Teksti: 

Opintoretki (leirikoulu) on 2–9 koulupäivän mittainen oppimistapahtuma, joka on tuntuva poikkeama vahvistetusta toimintasuunnitelmasta. SYK:ssa on vahva leirikouluperinne. 5. luokalla on tapana järjestää kotimaan leirikoulu ja yläkoulun lopulla eli 8. luokalla tehdään usein leirikoulumatka ulkomaille.

 • Opintoretket ovat luokan vanhempien järjestämiä.
 • Jos leirikoulu päätetään järjestää, vanhempainryhmän keskeinen on tehtävä osaltaan huolehtia suunnittelusta, varainkeruusta (kokonaan vanhempien vastuulla) ja tiedottamisesta yhdessä opettajan kanssa.
 • Hankkeelle on saatava johtokunnan lupa.
 • Jokaisen oppilaan on pystyttävä osallistumaan luokan yhteiselle tai kielikohtaiselle opintomatkalle. Oppilaan perheen taloudellinen tilanne ei saa estää leirikouluun osallistumista.
 • Opintoretki edellyttää vähintään kahden opettajan mukanaoloa.
 • Luokan yhteisellä opintomatkalla on suuri merkitys luokan yhteishengen luomiseen ja kielikohtaisilla puolestaan kieliopintojen motivoimiseen.
 • Asiattomasti käyttäytynyt oppilas/opiskelija voidaan tarvittaessa lähettää omalla tai huoltajien kustannuksella kotiin kesken matkan.
 • Oppilaat on vakuutettu koulun puolesta, mutta matkatavaravakuutuksen joutuu jokainen ottamaan itse (halutessaan).
Kuvat: 
Alaotsikko: 
5. luokan leirikoulu
Teksti: 

Viidennen luokan leirikoulu on koko luokan yhteinen opintoretki.

 • Leirikoulu pidetään kotimaassa yleensä jossakin leirikeskuksessa.
 • Ohjelman suunnittelevat vanhemmat yhdessä opettajan ja mahdollisesti leirikeskuksen kanssa.
 • Opintoretkellä voi olla mukana myös vanhempia.
 • Venäjän kielessä järjestetään joka toinen vuosi alakoulun kulttuurimatka Pietariin (luokat 4–6) – tätä matkaa varten ei kerätä erikseen varoja, vaan vanhemmat maksavat lapsensa osallistumisen matkalle.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
8. luokan leirikoulu
Teksti: 

Opintoretki suuntautuu yleensä ulkomaille, luokan tai kieliryhmän A-kielen tai B1-kielen kohdemaahan.

 • Viikonloput mukaan lukien opintoretken kesto voi olla enintään yhdeksän päivää. Johtokunta voi myöntää poikkeuksen edellisestä säännöstä, jos esim. Euroopan Unionilta saatava taloudellinen tuki tai muut kustannustekijät puoltavat ajan pidentämistä.
 • Kyseessä on yleensä oppilasvaihto ulkomaalaisen koulun kanssa. Suomalaiset järjestävät ulkomaalaisille vierailleen ohjelman Suomessa ja vastavuoroisesti suomalaisille järjestetään ohjelma kohdekielisessä maassa.
 • Luokat keräävät rahaa opintomatkoja varten ja kerätyistä varoista maksetaan nuorten matkakulut kohdemaahan ja Suomen päässä leirikouluohjelman järjestäminen sekä opettajien matkaliput ja majoituksen. Koulu maksaa opettajien ja heidän sijaistensa palkat, päivärahat, vakuutukset ja leirikoulun järjestämiskorvaukset.
 • Oppilaat asuvat leirikoulun aikana mahdollisuuksien mukaan perheissä (tai retkeilymajassa tai hotellissa).
 • Suomen vierailulla suomalaisilla oppilailla on aamupäivisin koulussa opetusta, johon myös ulkomaalaiset vieraat osallistuvat ja iltapäivisin yleensä leirikouluohjelmaa.
 • Leirikouluohjelma sisältää koulunkäynnin ohella kulttuuriohjelmaa.
 • Leirikoulun ohjelmaan osallistuminen on pakollista.
 • Jokainen leirikouluun osallistuva on velvollinen majoittamaan vieraskielisen perheen nuoren vastavierailun aikana ja maksamaan hänen kulunsa.'
 • Oppilas allekirjoittaa ennen matkalle lähtöä leirikoulusäännöt, joita on noudatettava.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta