Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Luottamusoppilaat

Alaotsikko: 
Alaluokkien luottamusoppilaat
Teksti: 

LV-tunnilla syyslukukauden alussa valitaan jokaisesta luokasta kaksi edustajaa. Luokanvalvoja päättää miten valinta luokassa suoritetaan, se voidaan tehdä äänestämällä tai opettaja voi ehdottaa sopivia luottamusoppilaita alaluokkien luottamusoppilaiksi. Luottamusoppilaan tehtävä kestää koko lukuvuoden, eikä samaa oppilasta tulisi valita uudelleen luottamusoppilaaksi alaluokilla opiskelunsa aikana. Luokanvalvoja toimittaa valittujen oppilaiden nimet kuraattoreille.

 

Luottamusoppilaat kokoontuvat tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa. Kuraattorit kutsuvat kokouksen koolle tiistaitiedotteen ja kotisivujen välityksellä. Alaluokkien luottamusoppilaiden kuraattoreina toimivat Minna Konttinen ja Riina Riutankoski.

 

Luottamusoppilaiden tehtävät

 • osallistua luottamusoppilaiden kokouksiin
 • järjestää erilaisia tempauksia lukuvuoden aikana
 • rakentaa luokan hyvää yhteishenkeä
 • toimia yhteyshenkilöinä luokanvalvojaan, opettajiin ja muihin yhteistyötahoihin
 • avustaa luokanvalvojaa ja muita opettajia erilaisissa tehtävissä
 • toimia luokan edustajina eri tilaisuuksissa
 • edustaa kaikkia luokan oppilaita, ei suosia kavereita
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Yläluokkien luottamusoppilaat
Teksti: 

Oppilaskuntatoiminta ja oppilaiden osallisuus ovat opetussuunnitelmaan kirjattua ja lakisääteistä toimintaa perusopetuksessa ja lukioissa. SYK:n yläluokkien oppilaskunta on toiminut syksystä 2000 alkaen. Jokaisesta luokasta valitaan kaksi luottamusoppilasta (16 x 2, yhteensä 32 oppilasta). Luottamusoppilaat valitaan lukuvuoden ensimmäisillä viikoilla.

 

Luottamusoppilaat kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa. Yläluokkien luottamusoppilaita ohjaavat Johanna Ant-Wuorinen ja Liisa Sierla.

 

Luottamusoppilaiden tehtävät

 • osallistua luottamusoppilaiden kokouksiin
 • järjestää erilaisia tapahtumia oppilasneuvoston johdolla
 • toimia puheenjohtajana ja sihteerinä luokan pitämissä neuvotteluissa
 • rakentaa luokan hyvää yhteishenkeä
 • toimia yhteyshenkilöinä luokanvalvojaan, opettajiin ja muihin yhteistyötahoihin
 • avustaa luokanvalvojaa ja muita opettajia erilaisissa tehtävissä
 • toimia luokan edustajina eri tilaisuuksissa
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Yläluokkien oppilaskunnan hallitus
Teksti: 

Luottamusoppilaista valitaan oppilaskunnan hallitus ja sen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

 

Hallituksen tehtävät

 • ideoida yhteisiä tempauksia ja teemapäiviä yläluokille, joita ovat esimerkiksi tulevaisuustyöpajat ja juhlapäivät (halloween, joututapahtuma, ystävänpäivä, vappu)
 • vastata päivätyökeräyksestä
 • kerätä tietoa kouluviihtyvyydestä ja kehittämisideoista luottamusoppilaiden avulla
 • viedä kehittämisehdotuksia koulun johdolle
 • pitää huolta oppilaskunnan taloudesta
 • valita keskuudestaan osallistujat valtakunnallisiin oppilaskuntatapahtumiin
 • koordinoida yhteistyötä alaluokkien luottamusoppilaiden ja lukion teinikunnan kanssa

 

Yläluokkien oppilaskunnan hallitus: Ylärivi vasemmalta Kaspian Rantalainen 7c, Emil Saulivaara 8c, puheenjohtaja Herman Heliste 9d, varapuheenjohtaja Rebekka Kanerva 9d ja Melissa Ololube 8d. Alarivi vasemmalta Urho Heinonen 6d, Kasper Kiilava 9b, Pilvi Kilpeläinen 9b ja Sofia Kurki 8a.

 

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta