Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Opiskelijahuolto

Alaotsikko: 
Opiskelijahuoltoryhmä
Teksti: 

Toiminta

 • Vastaa koulun opiskelijahuollosta.
 • Ryhmään kuuluvat vararehtori, apulaisrehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitajat, opinto-ohjaajat sekä erityisopettajat.
 • Kokoontuu lukuvuoden aikana kerran viikossa.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Koulupsykologi
Teksti: 

Yhteydenotot

 • Psykologi Aleksi Raappana (09) 4774 1822, 045 773 14804
 • Yhteyttä voi ottaa sähköpostin ja Wilman lisäksi myös puhelimitse tai tulemalla juttelemaan.
 • Tavattavissa päivittäin klo 8.30–15.30, myös ilman ajanvarausta koulupäivän aikana.
 • Yhteydenotot ja tapaamiset ovat luottamuksellisia.
 • Lapsen tai nuoren kanssa sovitaan aina yhdessä jatkosta.
 • Työhuone sijaitsee terveydenhoidon tiloissa.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Koulukuraattori
Teksti: 

Yhteydenotot

 • Kuraattori Riina Suhonen, 0400 413717
 • Yhteyttä voi ottaa sähköpostin ja Wilman lisäksi myös puhelimitse tai tulemalla juttelemaan.
 • Tavattavissa päivittäin klo 8.30–15.30, myös ilman ajanvarausta koulupäivän aikana.
 • Yhteydenotot ja tapaamiset ovat luottamuksellisia.
 • Lapsen tai nuoren kanssa sovitaan aina yhdessä jatkosta.
 • Työhuone sijaitsee koulutalon alakerrassa, kouluisännän tilan läheisyydessä.

Tavoittet ja sisällöt

 • Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija koulussa, jonka tehtävä on tukea opiskelijoita sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa. 
 • Kuraattorin puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa tilanteissa: opiskelijan pulmat sosiaalisissa suhteissa, levottomuus, työrauhaongelmat, koulumotivaation puute, poissaolot tai perheen muuttuneet olosuhteet/pulmatilanteet. 
 • Kuraattorityön tavoitteena on opiskelijan tukeminen, auttaminen ja kuuleminen koulussa. 
 • Kuraattori on yksi oppilashuoltoryhmän jäsen, joka oman tietotaidon ja kokemuksen avulla arvioi oppilaan avuntarvetta tehden yhteistyötä vanhempien kanssa. Keskustelut kuraattorin, opiskelijan sekä vanhempien välillä ovat luottamuksellisia. 
 • Kuraattorin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat vanhempien ja kouluhenkilökunnan lisäksi sosiaalitoimi, perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatriset yksiköt. 
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kouluterveydenhoito
Teksti: 

Terveydenhoitaja ja koululääkäri

 • Annika Hörkkö paikalla ma, ti ja to klo 08.30-15.30, yhteydenotto: annika.horkko2@hel.fi, 040 336 0190 sekä Wilman kautta
 • Koululääkärin ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.
 • Terveydenhoitajan ja koululääkärin tilat ovat toisessa kerroksessa.

 

Terveystapaamiset, sairastumiset ja tapaturmat

 • Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat kaikille lukiossa opiskeleville.
 • Lukion 1. vuositaso: Terveydenhoitajan tapaaminen.
 • Lukion 2. vuositaso: Mahdollisuus lääkärin ja terveydenhoitajan tapaamisiin.
 • Koulupäivän aikana ensiapu tapaturmissa ja äkillisesti sairastuessa sekä tarvittaessa ohjaus terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle.
 • Koulun tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat koulussa tai koulumatkalla.
 • Hammashoito oman alueen hammashoitolassa.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Erityisopetus
Teksti: 

Erityisopettaja

 • Tuire Honkimäki, laaja-alainen erityisopetus, 040 723 1401

 

Sisällöt ja tavoitteet

 • osa-aikainen erityisopetus esimerkiksi äidinkielessä ja matematiikassa
 • mahdollisuus lukitesteihin
 • pedagogisten lausuntojen laatiminen tarvittaessa ylioppilastutkintolautakunnalle
 • opiskelijan tukeminen tarkkaavuuden vaikeuksissa ja sosiaalis-emotionaalisissa ongelmissa
 • opiskelun ja oppimisen taitojen ohjaaminen
 • hahmottamisen ja muistin vaikeuksien tukeminen.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta