Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Opiskelijahuolto

Alaotsikko: 
Opiskelijahuoltoryhmä
Teksti: 

Toiminta

 • Vastaa koulun opiskelijahuollosta.
 • Ryhmään kuuluvat vararehtori, apulaisrehtori, psykologi, kuraattori, terveydenhoitajat, opinto-ohjaajat sekä erityisopettajat.
 • Kokoontuu lukuvuoden aikana kerran viikossa.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Psykologi
Teksti: 

Yhteydenotot

 • Psykologi Aleksi Raappana (09) 4774 1822, 045 773 14804
 • Yhteyttä voi ottaa sähköpostin ja Wilman lisäksi myös puhelimitse tai tulemalla juttelemaan.
 • Tavattavissa päivittäin klo 8.30–15.30, myös ilman ajanvarausta koulupäivän aikana.
 • Yhteydenotot ja tapaamiset ovat luottamuksellisia.
 • Lapsen tai nuoren kanssa sovitaan aina yhdessä jatkosta.
 • Työhuone sijaitsee terveydenhoidon tiloissa.

 

Tavoitteet ja sisällöt

 • Psykologin tehtävä on auttaa opiskelijoita kaikenlaisissa mielialaan ja omaan henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
 • Psykologin puoleen voi kääntyä esimerkiksi erilaisten jännitysten tai pelkojen, ahdistuksen tai masennuksen, väsymyksen, stressin tai univaikeuksien, ihmissuhde-/kotivaikeuksien, oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvien hankaluuksien tai omaan kasvu-/kehitysvaiheeseen liittyvien haasteiden tiimoilta.
 • Pääsääntöisesti tapaamiset tapahtuvat opiskelijan ja psykologin välillä, mutta varsinkin nuorempien oppilaiden kohdalla asiakassuhteiden alussa tavataan usein myös vanhempien kanssa ja tilanteen mukaan myöhemminkin. Tarpeenmukainen tiedonvaihto kodin kanssa voidaan hoitaa myös puhelimitse tai sähköisesti viestittämällä.
 • Koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja psykologin työssä ovat esimerkiksi erityissairaanhoito (lasten- ja nuorten psykiatria), perheneuvola ja sosiaalitoimi.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kuraattori
Teksti: 

Yhteydenotot

 • Kuraattori Riina Suhonen, 0400 413717
 • Yhteyttä voi ottaa sähköpostin ja Wilman lisäksi myös puhelimitse tai tulemalla juttelemaan.
 • Tavattavissa päivittäin klo 8.30–15.30, myös ilman ajanvarausta koulupäivän aikana.
 • Yhteydenotot ja tapaamiset ovat luottamuksellisia.
 • Lapsen tai nuoren kanssa sovitaan aina yhdessä jatkosta.
 • Työhuone sijaitsee koulutalon alakerrassa, kouluisännän tilan läheisyydessä.

Tavoittet ja sisällöt

 • Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija koulussa, jonka tehtävä on tukea opiskelijoita sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa. 
 • Kuraattorin puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa tilanteissa: opiskelijan pulmat sosiaalisissa suhteissa, levottomuus, työrauhaongelmat, koulumotivaation puute, poissaolot tai perheen muuttuneet olosuhteet/pulmatilanteet. 
 • Kuraattorityön tavoitteena on opiskelijan tukeminen, auttaminen ja kuuleminen koulussa. 
 • Kuraattori on yksi oppilashuoltoryhmän jäsen, joka oman tietotaidon ja kokemuksen avulla arvioi oppilaan avuntarvetta tehden yhteistyötä vanhempien kanssa. Keskustelut kuraattorin, opiskelijan sekä vanhempien välillä ovat luottamuksellisia. 
 • Kuraattorin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat vanhempien ja kouluhenkilökunnan lisäksi sosiaalitoimi, perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatriset yksiköt. 
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kouluterveydenhoito
Teksti: 

Terveydenhoitaja ja koululääkäri

 • Annika Hörkkö paikalla ma, ti ja to klo 08.30-15.30, yhteydenotto: annika.horkko2@hel.fi, 040 336 0190 sekä Wilman kautta
 • Koululääkärin ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.
 • Terveydenhoitajan ja koululääkärin tilat ovat toisessa kerroksessa.

 

Terveystapaamiset, sairastumiset ja tapaturmat

 • Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat kaikille lukiossa opiskeleville.
 • Lukion 1. vuositaso: Terveydenhoitajan tapaaminen.
 • Lukion 2. vuositaso: Mahdollisuus lääkärin ja terveydenhoitajan tapaamisiin.
 • Koulupäivän aikana ensiapu tapaturmissa ja äkillisesti sairastuessa sekä tarvittaessa ohjaus terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle.
 • Koulun tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat koulussa tai koulumatkalla.
 • Hammashoito oman alueen hammashoitolassa.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Erityisopetus
Teksti: 

Erityisopettaja

 • Tuire Honkimäki, laaja-alainen erityisopetus, 040 723 1401

 

Sisällöt ja tavoitteet

 • osa-aikainen erityisopetus esimerkiksi äidinkielessä ja matematiikassa
 • mahdollisuus lukitesteihin
 • pedagogisten lausuntojen laatiminen tarvittaessa ylioppilastutkintolautakunnalle
 • opiskelijan tukeminen tarkkaavuuden vaikeuksissa ja sosiaalis-emotionaalisissa ongelmissa
 • opiskelun ja oppimisen taitojen ohjaaminen
 • hahmottamisen ja muistin vaikeuksien tukeminen.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta