Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Äidinkieli ja vieraat kielet

Alaotsikko: 
Äidinkieli ja kirjallisuus
Teksti: 

SYK:n lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetus

 • kannustaa opiskelemaan, sillä opetuksessa etsitään opiskelijoiden vahvuuksia äidinkielen käyttäjänä. Jokainen voi kokea onnistumisen iloa.
 • on innostavaa. Puhe- ja väittelykilpailussa saman luokkatason opiskelijat voivat testata taitojaan. Opetusta elävöittävät kielen, kirjallisuuden, viestinnän ja teatterin ammattilaisten vierailut, ja lukio-opiskelun huipentumia on abiturienttien järjestämä tilaisuus, jossa he haastattelevat ajankohtaista kotimaista kirjailijaa. Sykkiläiset käyvät myös ahkerasti teatterissa.
 • on monipuolista. Jokaisella kurssilla luetaan vähintään kaksi kokonaisteosta, joista toisen opiskelija voi valita itse, toinen on koko ryhmän yhteinen teos. Myös kirjoitustehtäviä on niin runsaasti, että opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla erilaisia kirjoittamisen tapoja ilman epäonnistumisen pelkoa. Kirjoitustehtävät ainakin aloitetaan koulussa. Keskeinen työtapa on tekemällä oppiminen; oppitunneilla keskustellaan ja tehdään paljon ryhmätöitä.
 • perustuu opettajien rautaiseen ammattitaitoon. Opetuksen lähtökohtana on opettajien oma innostus.
 • johtaa erinomaisiin, maan parhaimpiin kuuluviin tuloksiin ylioppilaskirjoituksissa.

 

>> Äidinkielen ja kirjallisuuden kotisivut

Kuvat: 
Alaotsikko: 
A-kielet
Teksti: 

SYK:n lukion A-kielten (ranska, saksa, venäjä, englanti) opetus

 • antaa vankan kielitaidon: lukion aikana A-kieltä opiskellaan vähintään yhdeksän kurssia. 
 • on johdonmukaista, palkitsevaa, innostavaa, laadukasta ja nykyaikaista.
 • antaa valmiudet ymmärtää syvällisesti vieraskielistä maailmaa.
 • vahvistaa tapa- ja kulttuurituntemusta monin tavoin pätevöityneiden opettajien ohjauksessa.
 • harjoittaa kaikkia vieraan kielen osa-alueita: puhumista, kuullun ymmärtämistä,lukemista ja kirjoittamista. Kursseilla käytetään monipuolisia oppimateriaaleja ja luetaan myös kaunokirjallisuutta. Koulun kirjastossa on mahdollisuus lukea lehtiä ja kirjallisuutta eri kielillä.
 • kannustaa osallistumaan erilaisiin käännös- ja kirjoituskilpailuihin.
 • ei ole pelkästään oman opettajan pitämää eikä tapahdu pelkästään luokkahuoneessa. Vierailijoita, jotka ovat kieleen ja kulttuuriin liittyviä eri alojen asiantuntijoita, käy paljon. Lisäksi käydään näyttelyissä, elokuvissa, teatteriesityksissä ja muissa kulttuuritapahtumissa.
 • tarjoaa parhaat mahdolliset välineet jatko-opiskeluun ja työmahdollisuuksiin Suomessa ja maailmalla.
 • antaa mahdollisuuden erilaisiin opiskelijavaihtoihin (ranska Lyon, saksa Köln, venäjä Pietari ja Moskova).
 • valmistaa kielitutkintojen suorittamiseen (ranska DELF, saksa Sprachdiplom).
Kuvat: 
Alaotsikko: 
B-kielet
Teksti: 

SYK:n lukion B1- (ruotsi) ja B3-kielten (ranska, saksa, venäjä, italia, espanja) opetus

 • on intensiivistä: kieltä luetaan yleensä kahdeksan kurssia.
 • antaa loistavat mahdollisuudet menestyä hyvin lyhyen ja jopa pitkän (ruotsi) oppimäärän ylioppilaskirjoituksissa.
 • johtaa nopeasti tuloksiin: jo ensimmäisten kurssien jälkeen opiskelija hallitsee erinomaisesti turistikielitaidon.
 • on haastavaa, vauhdikasta ja hauskaa.
 • on tekemällä oppimista. Tunneilla muun mussa puhutaan paljon, harjoitellaan ääntämistä kielistudiossa ja tutkitaan kielen logiikkaa. Kursseilla käytetään monipuolisia oppimateriaaleja ja luetaan myös kaunokirjallisuutta. Koulun kirjastossa on mahdollisuus lukea lehtiä ja kirjallisuutta eri kielillä.
 • on monipuolista ja nykyaikaista. Musiikki, elokuvat, kirjallisuus, kuvataiteet, ruokakulttuuri, viihde, urheilu ja ajankohtaiset tapahtumat värittävät oppitunteja.
 • antaa mahdollisuuden opiskelijavaihtoihin (venäjä Pietari).
Alaotsikko: 
Hyvä tietää
Teksti: 
 • Jo useana vuonna äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoittaneista sykkiläisistä yli 80 % on saanut arvosanaksi eximian tai laudaturin.
 • Virallisten kielikokeiden suorittajilla on ässä hihassaan työmarkkinoilla. SYK:ssa voi suorittaa sekä Ranskan valtion virallisen DELF-kielitutkinnon että saksan virallisen Deutsches Sprachdiplom -kielikokeen.
 • Lyhyen ranskan voi aloittaa vuorovuosina venäjän kielen kanssa.
 • Venäjän opintoihin kuuluu keväinen opintomatka Pietariin, joka tehdään yhdessä pitkän ja lyhyen venäjän lukijoiden kanssa. Lukion toisena vuonna pitkän venäjän lukijat opiskelevat venäjää kaksi viikkoa Moskovassa Pushkin-instituutissa venäläisten korkeakouluopettajien johdolla. Ohjelmaan kuuluu venäjän opintojen lisäksi kulttuuriohjelmaa ja käyntejä suomalaisissa firmoissa.
 • Espanjan ja italian opiskelijoiden toivotaan sitoutuvan opiskeluun samaan tapaan kuin harrastukseen: valmius tehdä työtä ja nähdä vaivaa nousevat opiskelijan omasta halusta oppia, ei niinkään ulkoisesta pakosta ja armottomista aikatauluista. Tämän vuoksi luokassa vallitsee lämmin ja vapautunut ilmapiiri.
 • SYK on saanut kielten opetuksesta EU:n European Label -kunniamaininnan, joka myönnetään oppilaitoksille innovatiivisten kieltenopetushankkeiden ja -mallien perusteella.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta