Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Abi-info

Alaotsikko: 
Abin aikataulu
Teksti: 

 

Elokuu

 

 • 21.8. ma Rehtorin info syksyn 2018 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville klo 9.00-9.30 juhlasalissa
 • Abiturienttien ilmoittautuminen yo-tutkintoa edeltäviin valmennustilaisuuksiin suoraan opettajille
 • 28.8. ma Turvallisuusinfo lukiolaisille juhlasalissa klo 12.25-12.45

 

Syyskuu

 

 • 4.9. Abien 100 päivää
 • 5.9. Infot syksyn 2017 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville ENA9-kurssin tunneilla
 • 17. 9. – 1.10. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet
  • 17.9. ma: äidinkieli, tekstitaidon koe
  • 19.9. ke: vieras kieli, pitkä oppimäärä
  • 21.9. pe: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
  • 24.9. ma: vieras kieli, lyhyt oppimäärä
  • 25.9. ti: äidinkieli, esseekoe; suomi toisena kielenä koe
  • 27.9. to: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  • 28.9. pe: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
  • 1.10. ma: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

 

Lokakuu

 

 • 9.10. L16-tason vanhempainilta klo 18.00 (ei IB2)
 • 15.–19.10. Syysloma
 • 23.10. 3.- 4. oppitunti L16-tason info kevään 2018 ylioppilastutkintoon osallistuville sekä jatko-opintoinfoja
 • 25.10. Koe Kampus

 

Marraskuu

 

 • 5.11. Lukion päättötodistuksen on oltava kunnossa (kaikki kurssit suoritettu), mikäli haluaa valmistua joulukuussa.
 • viimeistään 21.11.syksyn yo-tulokset koululla
 • 23.11. Kevään 2018 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisten viimeinen jättöpäivä opinto-ohjaajalle
 • 27.11. L16-taso ja IB2 Studia –messuilla (5.–8. tunti)

 

Joulukuu

 

 • 5.12. Syksyn ylioppilasjuhlat juhlasalissa klo 11.30 (lukio&9abcd)
 • 21.12. Joulujuhlat, joulunäytelmä

 

Tammikuu

 

 • 7.1. Koulutyö alkaa
 • Kevään korkeakoulujen yhteishaun ensimmäinen hakuaika 9.1. – 23.1.2019
 • 23.1. Abit-opet lentopallo-ottelu klo 12.30 – 14.00
 • 24.1. Rehtorin info abiturienteille sekä info kevään 2018 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville klo 12.20 juhlasalissa
 • 25.1. Reaali I preliminääri (FF,FY,BI,HI,PS) / kurssin normaali loppukoe
 • 28.1. Äidinkielen lukutaidon preliminääri
 • 29.1. Toisen kotimaisen kielen preliminääri
 • 30.1. Pitkän kielen preliminääri
 • 31.1. Lyhyen ja pitkän matematiikan preliminääri
 • 1.2. Reaali II preliminääri (GE, YH, KE, TE, UE/ET) / kurssin normaali loppukoe

 

 

Helmikuu

 

 • 13.2. Abit–henkilökunta -ilta klo 18.00–20.00
 • 15.2. Penkkarit, koulutyö päättyy klo 12
 • 18.2.–12.3. Abien lukuloma
 • 26.2. Äidinkielen kirjoitustaidon preliminääri

 

Maalis-huhtikuu

 

 • 12.3. – 26.3. Ylioppilaskirjoitusten kirjalliset kokeet
  • 12.3. ti: äidinkieli, lukutaidonkoe, suomi toisena kielenä -koe
  • 14.3. to: vieras kieli, lyhyt oppimäärä
  • 15.3. pe: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
  • 18.3. ma: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  • 20.3. ke: vieras kieli, pitkä oppimäärä
  • 22.3. pe: äidinkieli, kirjoitustaidon koe
  • 26.3. ti matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä:
  • 28.3. to terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede
 • Kevään korkeakoulujen yhteishaun toinen hakuaika 20.3. -3.4.2019
 • 30.4. Lukion päättötodistuksen oltava kunnossa eli kaikki kurssit oltava suoritettu. Abien ylimääräinen koetilaisuus klo 8.30 - 12.00

 

Toukokuu

 

 • 6.5. – 23.5. IB-ylioppilaskirjoitukset
 • 29.5. Lakkiaisharjoitukset juhlasalissa klo 18

 

Kesäkuu

 

 • 1.6. Lukuvuoden päätösjuhlat: klo 10.30 ylioppilaiden juhla, L16 & IB2 ja L17 & IB1

 

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Ylioppilaskirjoitukset
Teksti: 

Ylioppilastutkinnon rakenne

 

Ylioppilastutkinnon rakenne
 
Tutkintoon tulee sisältyä neljä pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli, toinen kotimainen kieli tai matematiikka) tulee suorittaa laajempi koe.
 
 • Kaikille pakollinen koe: äidinkieli ja kirjallisuus
 • Kolme muuta pakollista koetta valittava seuraavista: toinen kotimainen kieli / vieras kieli / matematiikka / reaaliaineen koe
 • Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon aikana.
 • Tutkintokokonaisuuteen ei voi kuulua eritasoisia kokeita samassa aineessa.
 • Tutkintoon voi halutessaan sisällyttää useita ylimääräisiä ylioppilaskokeita.
 • Kahta pitkää vierasta kieltä (esim. ENA ja SAA) ei voi suorittaa samalla kirjoituskerralla, vaan ne on hajautettava eri kerroille (esim. ENA syksyllä ja SAA keväällä).
 • Sitova ilmoittautuminen syksyn ylioppilaskirjoituksiin tehdään kesäkuun alkuun mennessä ja kevään tutkintoon marraskuun loppuun mennessä opinto-ohjaajan luona.
 • Kirjoitettavan oppiaineen pakolliset kurssit on oltava suoritettuna ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista.
 • Lyhyessä vieraassa kielessä, jossa pakollisia kursseja ei ole, riittää kolmen kurssin suorittaminen.
 • Ylioppilastutkintotodistus annetaan abiturientille, joka on määräaikaan mennessä suorittanut lukion oppimäärään kuuluvat opinnot hyväksytysti ja joka on näin ollen oikeutettu saamaan myös lukion päättötodistuksen.
 
Jokainen opiskelija osallistuu neljään valmistavaan yo-infoon tutkinnon suorittamisen aikana. Ylioppilastutkintoon liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet ja säädökset löytyvät YTL:n sivuilta. Siellä on nähtävillä myös mm. tulevien kirjoitusten koepäivät sekä tilastotietoja edellisistä ylioppilaskirjoituksista.
Kuvat: 
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta