Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

SYK

Alaotsikko: 
Koulun esittely
Teksti: 

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK) on vuonna 1886 perustettu oppilaitos, joka toimii yksityisenä sopimuskouluna. Koulu tarjoaa oppimiselle myönteisen ilmapiirin, asiantuntevan ja työhönsä sitoutuneen opettajakunnan sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet koulupäivän jälkeen. SYK sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Etelä-Haagassa. Oppilaat ja opiskelijat tulevat suureksi osaksi pääkaupunkiseudulta mutta myös kehyskunnista ja kauempaa.

 

Koulussa on yhtenäiset perusopetuksen vuosiluokat 3–9, kielipainotteinen lukio ja kansainväliseen IB-tutkintoon johtava lukio. Tällä hetkellä oppilaita on noin 1240. Suurin osa heistä opiskelee SYK:ssa kymmenen vuotta. Eri luokka-asteiden ja koulumuotojen välinen yhteistyö on luontevaa. Vuotuiset tapahtumat ja yhdessä tekeminen luovat  yhteisöllisyyttä, jota voi muistella lämmöllä jälkeenpäin – sykkiläisyys yhdistää.

 

SYK:hon valitaan vuosittain noin sata uutta kolmasluokkalaista, jotka alkavat opiskella ensimmäisenä vieraana kielenään ranskaa, saksaa tai venäjää. Harvinaisten kielten lukijoiksi pyrkivät oppilaat osallistuvat kielellisiä valmiuksia korostavaan soveltuvuuskokeeseen toisen luokan kevätlukukaudella. Koulun erityistehtävänä on myös vastaanottaa ulkomailta palaavia suomalaislapsia, jotka lukevat A-kielenä pääsääntöisesti englantia. Paluuoppilaiden opetus on suomenkielistä.

 

Pätevät ja osaavat opettajat, kannustus, erilaisten opetusmenetelmien käyttö sekä hyvä työrauha edistävät tehokasta oppimista. Lapsia ja nuoria autetaan löytämään omat vahvuutensa. SYK tunnetaan monipuolisesta ja laadukkaasta opetuksestaan: perusopetuksen valtakunnallisten kokeiden tulokset ovat erinomaiset, ylioppilaskirjoitusten tulokset vuosittain maan kärkitasoa ja IB-kokeiden tulokset maailman parhaita. Opetusmateriaalit ovat ajantasaisia, ja luokkatilojen nykyaikaiset laitteistot mahdollistavat median monipuolisen käytön. Sykkiläisen kouluvuoteen kuuluvat oppituntien lisäksi retket ja opintokäynnit, asiantuntijaluennot, teemapäivät, erityistapahtumat sekä juhlat.    

 

Yksityiskouluna SYK

 • saa itse asettaa pedagogiset tavoitteensa, valita opettajansa, laatia opetussuunnitelmansa, päättää materiaalihankinnoistaan ja vastata taloudestaan.
 • on opetuksellisesti yhtenäinen kymmenvuotinen kokonaisuus. Nivelvaiheet, kuten alaluokilta yläluokille ja perusopetuksesta lukioon siirtyminen, ovat oppilaalle lähes huomaamattomia kynnyksiä.
 • ei peri oppilasmaksuja.
 • noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita.

 

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Hallinto
Teksti: 

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu on yksityinen oppilaitos, jonka ylläpitäjänä toimii Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö. Osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen, joka vastaa koulun toiminnasta, muun muassa taloudesta. Opetukseen liittyvät kysymykset taas käsitellään koulun johtokunnassa. Koulun jokapäiväisen toiminnan johtamisesta vastaavat rehtorit. 

 

Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö

 • "Yhtiö ei tarkoita voiton hankkimista osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakkeenomistajilla ei ole oikeutta jakaa yhtiön omaisuutta keskenään." (SYK:n yhtiöjärjestys)
 • Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun Säätiöllä on Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön osake-enemmistö.

 

Hallitus

 • Varatoimitusjohtaja Tuomas Lokki, puheenjohtaja
 • Varadekaani Hanni Muukkonen, varapuheenjohtaja
 • Konsernilakimies Miia Aho
 • Toimitusjohtaja Akif Ali
 • TkT, hallituksen puheenjohtaja, J.T. Bergqvist
 • Dosentti, osastonylilääkäri Katariina Hannula-Jouppi
 • Liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen
 • Lehtori Hanna-Leena Nikkinen
 • Johtava asiantuntija Johannes Nuutinen
 • Johtaja Janne Sarvikivi
 • Rehtori Sari Tiitta, sihteeri, esittelijä

 

 

Johtokunta

 • Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön hallituksen jäsenet
 • Luokanopettaja Raini Sipilä
 • Kouluisäntä Andrei Tsumak
 • Teinikunnan puheenjohtaja (kutsuttu asiantuntija) Jaakko Hilmola
 • Rehtori Sari Tiitta, sihteeri, esittelijä

 

Rehtorit

 • Johtava rehtori Sari Tiitta: vastaa rehtorina oppilaitoskokonaisuuden ja toimitusjohtajana osakeyhtiön toiminnasta sekä oppilaitoksen pedagogisesta ja hallinnollisesta johtamisesta yhteistyössä vara- ja apulaisrehtoreiden kanssa, vara- ja apulaisrehtoreiden sekä kansliahenkilökunnan lähiesimies, johtotiimi ja johtoryhmä (pj), johtokunta- ja hallitustyöskentely, säätiö ja tukisäätiö. Tehtäviin kuuluvat mm. työnantaja-asiat, toimivapausasiat, kehittämisaloitteet, kehityskeskustelut, henkilökunnan rekrytointi, opetusharjoittelijoiden ottaminen, opettajainkokoukset, oppilaaksi/opiskelijaksiotto, opintojen hyväksilukeminen, hakemukset tukisäätiölle, oppilaita/opiskelijoita ja opettajia koskevat hallintopäätökset kuten YTV-alueen ulkopuolisista retkistä päättäminen, oppilaitoksen ulkosuhteet, edunvalvonta, verkostoituminen ja viranomaisyhteistyö
 • Perusopetuksen rehtori, vararehtori Jukka Niiranen:  rehtorin 1. varamies, perusopetuksen johtaminen yhdessä apulaisrehtorin kanssa, opiskelija- ja kiinteistöhuollon henkilökuunan sekä tiettyjen opettajien lähiesimies, johtotiimi ja johtoryhmä. Tehtäviin kuuluvat mm. työnantaja-asiat, toimivapausasiat, kehittämisaloitteet, lähiesimieskeskustelut, henkilökunnan rekrytointi, opettajainkokoukset, oppilaaksioton valmistelu, oppilaita/opiskelijoita ja opettajia koskevat hallintopäätökset kuten YTV-alueen ulkopuolisista retkistä päättäminen, oppilaitoksen ulkosuhteet, opiskeluhuolto (pj.), kiinteistö, kurinpitoasiat, yhteiset tilaisuudet, tiedottaminen ja julkaisut, kehittämishankkeet, pr- ja kv-asiat.
 • Lukion rehtori Marja Jegorenkov: lukion kielilinjan johtaminen ja kehittäminen, rehtorin 2. varamies, ryhmänohjaajien ja lukion opettajien lähiesimies, opiskeluhuolto (vpj.). Tehtäviin kuuluvat mm. valtakunnallisen kielten kehittämistehtävän koordinointi, kansainvälinen vaihto ja ulkomaanleirikoulut, yo-kirjoitukset, koeviikot ja niiden valvonnat, kurssitarjottimen valmistelu, sijaisjärjestelyt yhdessä perusopetuksen apulaisrehtorin kanssa, kieltenopetus erityisesti harvinaiset vieraat kielet, kielilinjan opiskelijavalintojen valmistelu, kehittämishankkeet, tiedottaminen ja julkaisut, oma opetustyö.
 • IB-apulaisrehtori Minna Ankkuri: IB-linjan johtaminen ja kehittäminen, rehtorin 4. varamies, IB-opettajien lähiesimies. Tehtäviin kuuluvat mm. englanninkielinen opetus, kansainvälinen opiskelu, IB-organisaation edellyttämät hallinnointitehtävät, IB-loppukokeet, IB-koeviikot, IB-pääsykoe ja opiskelijavalinnan valmistelu, kehittämishankkeet, tiedottaminen ja julkaisut, IB-ohjaus, CAS-ohjaus.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Arvot
Teksti: 
SYK:n arvojen perustana ovat suomalainen kulttuuri, yhteisöllisyys ja kansainvälisyys. Koulun yksityinen ja itsenäinen luonne sekä vahva arvopohja luovat koulun hengen.
 
KUNNIOITUS
Kunnioitamme toisiamme ja ympäristöä. Kohtaamme ihmiset tasa-arvoisina ja olemme oikeudenmukaisia ja rehellisiä. Arvostamme omaa ja muiden työtä.
 • Kannamme vastuuta itsestä, toisista, ympäristöstä ja tulevaisuudesta.
 • Noudatamme yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja.
 • Kannustamme toisiamme, emme kiusaa.
 • Kunnioitamme toisten mielipiteitä ja elämänkatsomusta. 
 • Tuemme toiminnallamme toistemme hyvinvointia ja huolehdimme, että jokaisen koulupäivä on turvallinen. 
 
LUOTTAMUS
Edistämme rohkaisevaa, avointa ja luottavaista ilmapiiriä. 
 • Luotamme itseemme, toisiimme ja yhteisöön.
 • Uskallamme tehdä rohkeasti valintoja. 
 • Ymmärrämme, että rohkeus on myös rohkeutta kokeilla ja erehtyä.
 • Suhtaudumme avoimesti tietoon ja uusiin asioihin.
 
IHMISENÄ KASVU
Opimme oppimaan ja ymmärrämme, että oppiminen on elinikäistä.
 • Työskentelemme yhdessä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja ahkerasti.
 • Kehitämme mielikuvitustamme ja luovaa ajatteluamme.
 • Opimme löytämään omat kiinnostuksen kohteemme ja haluamme kehittää niitä omaksi ja yhteiseksi hyväksi.
 • Toimimme osana yhteiskuntaa ja pyrimme aktiiviseen kansalaisuuteen.
 • Haluamme toiminnallamme edistää työn iloa.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Sykkiläisen pelisäännöt
Teksti: 

1. Ole oma itsesi ja anna muidenkin olla: kohtele kaikkia tasa-arvoisesti. Älä loukkaa tai nolaa.
2. Kohtaa asiat kasvotusten: puhu toisesta hyvää myös silloin, kun hän ei ole paikalla. Pyydä ja anna anteeksi.
3. Kunnioita omaa ja toisen työtä: anna työrauha ja tarvittaessa rakentavaa palautetta. Kehu ja kannusta.
4. Ole läsnä ja pidä huolta: pysähdy, kiinnostu, kuuntele, myötäelä ja auta.
5. Käyttäydy kohteliaasti, ystävällisesti ja rakentavasti: tervehdi, kiitä ja näytä esimerkkiä. Anna myönteinen kuva itsestäsi ja koulusta. Älä pura omaa pahaa oloasi toisiin.
6. Sitoudu yhdessä sovittuun: ole rehellinen, pidä lupauksesi sekä noudata aikatauluja ja sääntöjä.
7. Pidä huolta kouluympäristöstä: korjaa omat jälkesi, huolehdi omista ja yhteisistä tavaroista. Älä roskaa, riko tai sotke.
8. Ole yritteliäs, ahkera ja aktiivinen: kehitä ja kehity.
9. Rakenna parempaa tulevaisuutta kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Strategiat
Teksti: 

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun strategia 2013 on valmisteltu koulun johtokunnan ja henkilökunnan yhteistyönä vuosien 2010–2013 aikana.

 

Strategiassa esitetään

 • koulun arvot
 • koulun toiminta-ajatus (missio)
 • vuoteen 2020 ulottuva koulun visio ja
 • visioon liittyvät päätavoitteet ja niiden toteutumisen seuraamisessa käytettävät mittarit.

 

Viestintästrategia 2016

 

Viestintästrategiassa esitetään

 • viestinnän arvot: ajantasaisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys
 • viestinnän periaatteet ja tavoitteet
 • viestinnän välineet
 • toimintaympäristö
 • viestinnän sisältö
 • mittaus ja arviointi sekä kehittämiskohteet strategiakaudelle 2016‒2019.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Historia
Teksti: 
 • Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu on maamme vanhin suomenkielinen yhteiskoulu. Koulu aloitti toimintansa Lucina Hagmanin johdolla vuonna 1886. SYK:n edistyksellinen yhteiskasvatusmalli mahdollisti oppikoulujen perustamisen myös pienille maalaispaikkakunnille. Ensimmäinen oma koulutalo oli J.V. Snellmannin talo Yrjönkadun kulmauksessa. Kun vuonna 1889 käyttöön otettu rakennus kävi ahtaaksi ja vanhanaikaiseksi, muutti koulu tyylipuhtaaseen funkistaloon Etu-Töölöön.
 • SYK oli alusta alkaen uudistusmielinen koulu. Perustajat halusivat luoda "uudenaikais-humanistisen oppilaitoksen" ja toteuttivat sen lisäämällä äidinkielen ja historian opetusta sekä ottamalla opetusohjelmaan harvinaiset vieraat kielet. Oppilaiden vilkkaan harrastustoiminnan perinteet juontavat juurensa aivan SYK:n alkuaikoihin.  Vuonna 1955 SYK:sta tuli kymmenluokkainen oppikoulu, jonne pyrittiin kansakoulun toiselta luokalta. Silloin alkoi entistä määrätietoisempi uusien opetusmenetelmien ja oppisisältöjen kokeilu, jotka säteilivät myös peruskoulu-uudistukseen.
 • Kun Helsingissä vuonna 1977 siirryttiin peruskoulujärjestelmään, säilyi SYK:n kymmenluokkainen rakenne entisellään. Opetusministeriön asettaman työryhmän suosituksesta Helsingin kaupunki ja SYK solmivat sopimuksen peruskoulun käyttämisestä ns. korvaavana kouluna. SYK:sta tuli koko kaupunkia palveleva A-ranskan, A-saksan ja A-venäjän opetuspiste. Koulun kasvaessa Nervanderinkadun koulutalo jäi pieneksi, ja Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelema nykyinen koulurakennus valmistui vuonna 1972 Etelä-Haagaan Isonnevantielle.  
 • SYK:n historiasta voi lukea lisää mm. teoksesta Rohkea koulu - SYK Nervanderinkadulta Isonnevantielle (SKS 2011). Kirjaa myydään koulun kansliassa 25 euron hintaan.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta