Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Kielet ja kansainvälisyys

Alaotsikko: 
Kielipainotus
Teksti: 

SYK on kielipainotteinen koulu. Kielitarjonta on laaja, ja kaikki oppilaat opiskelevat monia kieliä.

 • Perusopetuksen kolmannella luokalla aloitetaan A-kielenä ranska, saksa tai venäjä. Koulun yhtenä erityistehtävänä on myös ottaa A-englannin ryhmään ulkomailta palaavia lapsia ns. paluuenglannin ryhmään.
 • Perusopetuksen oppilaat aloittavat kaikki vapaaehtoisen A-kielen (englanti, paluuoppilailla ranska) opiskelun viidennellä luokalla.
 • Koulussa on runsas kielivalikoima (englanti, espanja, italia, ranska, korea, japani, arabia, ruotsi, saksa ja venäjä), joka innostaa kansainvälisien suhteiden luomiseen.
 • Lukiossa on laaja kieliohjelma. Kielilinjan opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluu pääsääntöisesti 27 kielikurssia, joihin voidaan laskea myös esimerkiksi vieraalla kielellä opiskellut muiden aineiden kurssit, ulkomaiset opintomatkat sekä muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja.
 • Kieltenopetuksessa painottuvat vuorovaikutustaidot.
 • Kielikasvatukseen kuuluvat erilaiset kielivaihdot ja kielikokeet.
 • SYK on saanut kielten opetuksesta EU:n European Label -kunniamaininnan, joka myönnetään oppilaitoksille innovatiivisten kieltenopetushankkeiden ja -mallien perusteella.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
A-kielet: ranska, saksa, venäjä
Teksti: 

Ranska 

Ranskaa luetaan SYK:ssä peruskoulussa pitkänä, kolmannelta luokalta alkavana A-kielenä tai viidenneltä luokalta alkavana A-kielenä (paluuoppilaat), valinnaisena B2-kielenä tai lukiossa lyhyenä B3-kielenä. Ranskan opiskelu SYK:ssa on innostavaa, ja se tarjoaa parhaat välineet ranskan jatko-opiskeluun ja työmahdollisuuksiin Suomessa ja maailmalla. Ranskan opiskelua värittävät elokuvat, kirjallisuus, ravintolavierailut, teatterikäynnit, näyttelyt ja oppilasvaihdot Ranskaan.

 

Saksa

Saksa on tärkeä kieli Keski-Euroopassa, sillä noin 100 miljoonaa ihmistä puhuu sitä äidinkielenään. Saksaa opiskellaan koulussamme positiivisessa ja rohkaisevassa ilmapiirissä. Nuorempien oppilaiden kanssa leikitään, lauletaan, askarrellaan ja näytellään. Alakoulussa jokaisella vuosiluokalla järjestetään jokin saksalainen kulttuuritempaus. Kahdeksannella luokalla oppilaat tekevät leirikoulumatkan Saksaan. Opiskelijoita kannustetaan kirjoittamaan saksa A-kielenä ylioppilaskirjoituksissa. Lukiolaisilla on myös mahdollisuus suorittaa Saksan valtion virallinen kielikoe, Deutsches Sprachdiplom.

 

Venäjä

SYK on ainoita kouluja Suomessa, jossa voi opiskella venäjää pitkänä vieraana kielenä. Kaikkien opiskelijoiden äidinkieli on suomi, ja opetus alkaa aakkosista. Opiskelussa edetään rauhallisesti, ja kielen lisäksi kulttuuriin tutustutaan monin tavoin. Oppilaat lukevat satuja, tekevät omia näytelmiä, laulavat ja tutustuvat venäläisiin animaatioihin. Oppilaille järjestetään tilaisuuksia nähdä venäläistä teatteria, nukketeatteria ja elokuvia. Opiskelijoita kannustetaan kirjoittamaan venäjä pitkänä kielenä ylioppilaskirjoituksissa, ja tietenkin käyttämään kieltä tulevaisuudessa työelämässä. SYK:sta saatu hyvä tuntemus venäläisestä kulttuurista on ässä hihassa tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Kuvat: 
Alaotsikko: 
A-englanti
Teksti: 

A-englannin oppilaat ovat ns. paluumuuttajia, jotka ovat käyneet koulua englanninkielisessä ympäristössä pääasiassa ulkomailla.

 • Paluuoppilaiden kaikki opetus on suomenkielistä.
 • Paluuoppilaat saavat tarvittaessa tehostettua apua suomen kielen opiskelussa. Opetuksesta vastaavat erityisopettajat.
 • A-englannin opetus vastaa ennemminkin äidinkielen kuin vieraan kielen opetusta. Englannin tunneilla ei tutustuta pelkästään kieleen vaan myös laajasti koko englanninkieliseen maailmaan ja kulttuuriin. Tavoitteena on luoda ilmapiiri, jossa oppilaat uskaltavat ilmaista itseään ja oppia myös virheiden kautta ja yhdessä toimimalla.

 

Paluumuuttajien ja äidinkielen tasoisesti kieltä osaavan on mahdollista saada ylläpito-opetusta englannin ja venäjän kielissä.

 • Opetuksen tarkoituksena on joko oman äidinkielen opiskelu tai ulkomailla hankitun kielitaidon säilyttäminen ja kehittäminen.
 • Ylläpitotunneista ilmoitetaan lukuvuoden alussa.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kielivaihdot
Teksti: 

Erilaiset kielivaihdot ovat osa sykkiläisyyttä. Koulussa vierailee vuosittain kymmeniä oppilaita, opettajia ja opetusalan asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Lisäksi Euroopan eri maissa sijaitsevien koulujen kanssa on oppilas- ja opettajavaihtoa.

 

Ranska

Kahdeksannen luokan ranskanlukijat tekevät keväällä leirikoulun/kielimatkan Ranskaan, josta tulee oppilasryhmä ensin Suomeen ryhmän vieraaksi. Oppilaat asuvat perheissä. Lukiossa ranskan opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä Lyoniin, josta tulee vastavuoroisesti opiskelijoita Suomeen.

 

Saksa

Kahdeksannella luokalla saksanlukijat tekevät leirikoulun/kielimatkan Saksaan. Lisäksi lukion saksan opiskelijoille on useana vuonna järjestetty opintomatka Saksaan.

 

Venäjä

Alaluokkien oppilaat pääsevät alakoulun aikana osallistumaan kulttuurimatkalle Pietariin. Yläluokkalaisille järjestetään oppilasvaihto, jossa oppilaat tutustuvat venäläisen perheen arkeen asumalla heidän kodeissaan. Lukiolaiset taas voivat opiskella kaksi viikkoa Moskovassa venäläisten opettajien johdolla. SYK:lla on yhteistyökoulu Pietarissa.

 

Espanja

Lukion espanjan opiskelijoille on useana vuonna järjestetty opintomatka Espanjaan.

 

Englanti

Lukiolaisilla on mahdollisuus hakea YK:n nuorisokonferenssiin New Yorkiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntaopin kanssa. LIsäksi on järjestetty opintomatka Lontooseen.

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kielikokeet
Teksti: 

Delf 

Oppilailla on mahdollisuus suorittaa Ranskan valtion järjestämä DELF-kielitutkinto (osat A2, B1, B2). SYK:ssa osa A2 suoritetaan yhdeksännellä luokalla ja osat B1 ja B2 lukiossa.

 

Sprachdiplom

Lukiossamme on mahdollista suorittaa Deutsches Sprachdiplom I ja II (Saksan virallinen kielitutkinto). Ensimmäisen taso voidaan suorittaa lukion ensimmäisenä vuonna ja toinen taso abivuonna.

 

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta