Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

IB suomeksi

Alaotsikko: 
IB SYK:ssa
Teksti: 
 

International Baccalaureate Diploma Programme on kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi nykyisin suorittaa yli 140 maassa ja yli 3000 koulussa. IB-tutkinto antaa laajan yleisen korkeakoulukelpoisuuden Suomessa ja muualla maailmassa. Suomessa IB-diplomin voi suorittaa 16 koulussa. IB-linjalla opetus on englanninkielistä.

 

Varisinainen IB-linja on kaksivuotinen, mutta sitä edeltää valmistava vuosi (IB preparatory year), joten kokonaisuutena IB vastaa pituudeltaan suomalaista kolmivuotista lukiota. Valmistavan vuoden aikana harjaannutaan englannin kielen käyttöön opiskelukielenä ja suoritetaan kansallisen lukion kursseja, jotka valmistavat opiskelijoita IB-tutkinnon oppiaineisiin. IB-tutkintoa pidetään yleisesti vaativana ja hyvin yliopisto-opintoihin valmentavana ohjelmana. Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun IB-linjalla on jo yli 20 vuoden kokemus IB-opetuksesta. Opetus on korkeatasoista ja opiskelijamme saavuttavat erinomaiset tulokset. Koulumme IB-linjalta valmistuneiden keskiarvo on maan korkein, ja kansainvälisestikin tuloksemme ovat erittäin korkeat. IB-ylioppilaiden maailmankeskiarvo on noin 30/45 pistettä, Suomessa kirjoittaneiden keskiarvo noin 31/45 pistettä ja SYK:n pitkän aikavälin (10 v.) keskiarvo on 37/45 pistettä. SYK:n IB-ylioppilaat sijoittuvat huippuyliopistoihin niin maailmalla kuin Suomessakin. Esimerkiksi Oxfordin ja Cambridgen yliopistoissa, Imperial Collegessa, Harvardissa, Karolinska Institutetissa, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa opiskelee SYK:n entisiä opiskelijoita.

 

IB-linjalla opiskelija opiskelee kuutta ainetta (poikkeustapauksissa seitsemää). Aineet valitaan tasapainoisesti eri aineryhmistä, jolloin opinto-ohjelma mahdollistaa laajan yleissivistyksen. Jokainen opiskelee vähintään kahta eri kieltä (äidinkieli ja toinen kieli), matematiikkaa, yhtä luonnontiedettä ja yhtä yhteiskunnallista ainetta. Kuudenneksi aineeksi saa valita toisen luonnontieteen, toisen yhteiskunnallisen aineen tai kolmannen kielen. Kolme ainetta valitaan laajalla tasolla (Higher Level, HL, n. 240 tuntia) ja kolme perustasolla (Standard Level, SL, n. 150 tuntia). Perustelluissa poikkeustapauksissa voidaan IB-organisaatiolta anoa erityislupaa rakentaa opinto-ohjelma myös toisin.

 

IB-diplomin suoritukseen kuuluu valittujen aineiden lisäksi myös kaikille yhteinen tiedon teorian kurssi (Theory of Knowledge), joka valottaa eri tieteenalojen suhteita toisiinsa ja opettaa myös kriittistä ajattelua. Jokainen IB-opiskelija tekee opintojensa aikana opettajan ohjauksessa myös laajan tutkielmaesseen (Extended Essay) valitsemastaan aiheesta. Kahden IB-vuoden aikana opiskelija suorittaa myös noin 150 tunnin laajuisen CAS-ohjelman, jossa opiskelija harrastaa liikuntaa, taiteita ja yhteiskuntapalvelua. CAS-ohjelman tavoitteena on olla vastapainona akateemiselle aherrukselle ja auttaa opiskelijoita kasvamaan vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Opiskeltavat aineet
Teksti: 

Ryhmä 1, kieli ja kirjallisuus:

 • A-suomi, kirjallisuus
 • A-englanti, kieli ja kirjallisuus
 • A-kieli, kirjallisuus, itsenäisesti opiskeltava opiskelijan oma äidinkieli

 

Ryhmä 2, vieras kieli:

 • B-ranska
 • B-suomi
 • B-englanti

 

Ryhmä 3, yhteiskunnalliset aineet:

 • Historia
 • Taloustiede
 • Maailmanpolitiikka

 

Ryhmä 4, luonnontieteet:

 • Biologia
 • Fysiikka
 • Kemia
 • Tietojenkäsittelytiede

 

Ryhmä 5, matematiikka:

 • Matematiikka HL
 • Matematiikka SL
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Hakeminen
Teksti: 

SYK:n IB-linjan valmistavalle vuodelle haetaan yhteishaussa. Sähköisen yhteishakulomakeen voi täyttää osoitteessa www.opintopolku.fi. Lisäksi järjestetään pääsykoe, johon kaikki hakijat kutsutaan. Pääsykokeen ensimmäisessä vaiheessa on matematiikan koe, jonka hyväksytysti suorittaneet kutsutaan pääsykokeen toiseen vaiheeseen, jossa osallistutaan haastatteluihin ja kirjoitetaan englanninkielinen aine. Pääsykoepisteet (0–10) lisätään hakijan lukuaineiden keskiarvoon (4–10). Vuonna 2017 alin hyväksytty pistemäärä SYK:n IB-linjalle oli 16.40/20. Kotimaisessa kiintiössä valitaan 23 opiskelijaa.

 

Ulkomailla peruskoulunsa suorittaneet voivat hakea SYK:n IB-linjalle nk. joustavan valinnan kautta. Tällöin valinta perustuu hakijan todistukseen, omaan hakemukseen ja hakijan edellisen koulun antamiin suosituksiin. Joustavan valinnan kiintiössä valitaan enintään seitsemän opiskelijaa.

 

Hakija, joka on jo suorittanut lukion ensimmäisen vuoden tai vastaavan määrän opintoja muualla, voi hakea myös paikkaa suoraan IB1-luokalta. Voimme ottaa uusia opiskelijoita suoraan IB1-luokalle, mikäli ryhmässä on tilaa.

 

Suomen kielen taitoa ei vaadita IB-linjalla opiskeltaessa, mutta IB-opiskelijan tulee sisällyttää opinto-ohjelmaansa vähintään kaksi kieltä, joista toinen on englanti. Mikäli opiskelija ei osaa suomea, tulee hänen valita ohjelmaansa englannin ohella B-ranska (edellyttää 3-5 vuoden aiempia opintoja) tai itsenäisesti opiskeltu oma äidinkieli.

 

Lisätietoja hakuprosessista ja hakulomakkeet löydät Admission-sivulta.
Tervetuloa IB-linjan esittelytilaisuuksiin ti 15.1.2019 klo 14.00 (suomeksi ja englanniksi) tai ti 5.2.2019 klo 18.00 englanniksi ja klo 18.45 suomeksi!

Alaotsikko: 
Maksut
Teksti: 

IB-linjalla opiskeleminen on maksutonta, mutta opiskelija sitoutuu hankkimaan koulutarvikkeensa ja -kirjansa itse. Lisäksi IB2-vuoden opiskelija maksaa loppukokeisiin rekisteröidyttyyään IB:n määrittelemän tutkintomaksun (600 euroa vuonna 2017). IB-opintoihin kuuluu luonnontieteiden projektiviikonloppu, jonka kurssimaksu on noin 100 euroa. Biologian opiskelijoiden kenttäkurssi IB2-vuonna maksaa noin 190 euroa.

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Yhteystiedot ja lisätietoja
Teksti: 

Koulu sijaitsee Helsingin Etelä-Haagassa. Julkiset kulkuyhteydet koululle ovat erinomaiset lähes kaikkialta Helsingin seudulta. Monet bussit, lähijunat ja raitiovaunu 10 pysähtyvät koulun läheisyydessä.

 

Koulun osoite: Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, 00320 Helsinki, Finland

 

Lisätietoja:

 

 • IB-apulaisrehtori Minna Ankkuri minna.ankkuri[at]syk.fi, 045-77314800
 • Rehtori Sari Tiitta sari.tiitta[at]syk.fi, (09) 4774 1814, 040-6739359
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta