Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
Kuvat: 

Harrastukset ja kerhot

Alaotsikko: 
Kerho- ja harrastustoiminta SYK:ssa
Teksti: 
 • SYK:ssa on pitkät perinteet laajasta ja tavoitteellisesta kerhotoiminnasta osana koulun kasvatus- ja opetustyötä.
 • Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden yhteisöllistä kasvua ja osallisuutta, joten oppilailla on mahdollisuus osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun.
 • Eri kerhojen toiminnan alkamisesta ilmoitetaan oppilaille elo–syyskuun vaihteessa LV/RO-tunneilla ja ala-aulan ilmoitustaululla.
 • Kerhoista peritään lukukausittain 20 €:n kerhomaksu.
 • Kerhojen vetäjiin voi ottaa yhteyttä Wilman välityksellä.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Media ja filosofia
Teksti: 
 • Filosofiankerho harjoittaa inspiroivaa ja älyä sekä päättelykykyä kehittävää argumentaatiota ja väittelykykyä. Kerhoa ohjaa Liisa Lampi.
 • Koulun lehti, Oras Oppilaiden ja opiskelijoiden toimittama ja taittama Oras ilmestyy yleensä kolme kertaa lukuvuoden aikana. Kaikki lehden tekemisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita kokouksiin. Myös yksittäisiä juttuja voi kirjoittaa osallistumatta tapaamisiin. Jutut voi toimittaa Oraan kuraattorille, Anni Grönroosille. Oras sisältää koulun arjen ja juhlan kuvauksia sekä esimerkiksi teatteri- ja konserttiarvosteluja. Myös huumorilla on sijansa lehdessä. Kerhon kuraattorina Anni Grönroos.

Oras 2/2011 - Oras 1/2012 - Oras 2/2012 - Oras 1/2013 - Oras 2/2013 - Oras 1/2014 - Oras2/2014 - Oras 1/2015 - Oras 2/2015 - Oras 1/2016 - Oras 2/2016 - Oras 1/2017 - Oras 2/2017  - Oras 1/2018 - Oras 1/2019

Kuvat: 
Alaotsikko: 
Luonto ja liikunta
Teksti: 
 • Luontokerho Mollusca on kerho, jossa eläimistä, luonnosta ja ötököistä kiinnostuneet reippaat alaluokkalaiset kokoontuvat yhteen. Mollusca ulkoilee ja retkeilee paljon, joten vaatetus varataan sään mukaan. Molluscaa ohjaavat Katja Katajamäki ja Riina Riutankoski.
 • Amici Naturae on yläluokkien ja lukiolaisten luontokerho. Kerhon toimintaa ovat koululla pidettävät kokoukset sekä erilaiset retket. Vuosittain tehdään muun muassa syksyinen joutsenretki ja keväinen muuttolinturetki Hankoniemelle. Toukokuussa tehdään myös Arktika-retki Virolahdelle. Kerhon kuraattorina toimii Arto Nurmi.
 • Yleisurheilukerho liikuttaa monipuolisesti juosten, hyppien ja heittäen. Yleisurheilulajien tekniikoiden lisäksi kerhossa harjoitetaan kaikkia fyysisen kunnon osa-alueita mm. koordinaatioharjoitusten, leikkien ja pelien avulla. Kerhoa ohjaa Lotta Suviranta.
 • Uimahalli on lukiolaisten käytössä arkisin ennen neljää, jos altaassa ei ole opetusta. Uimaan ei saa mennä yksin. Lisätietoja antavat Marko Heiska ja Lotta Suviranta.
 • Kuntosali on lukiolaisten käytössä arkisin ennen neljää, jos siellä ei ole opituntia. Lisätietoja antavat Marko Heiska ja Lotta Suviranta.
 • Uintikerho on uimaseura HTU Stadi ry:n järjestämä. Se on tarkoitettu luokkien 3–6 oppilaille, jotka ovat innostuneita parantamaan uimataitoaan ja jotka viihtyvät vedessä. Kerhossa opetellaan ja kokeillaan monipuolisesti ja leikinomaisesti uintia ja vesipalloa sekä mahdollisesti hyppyjäkin. Kurssisisällöt noudattelevat Suomen Uimaliiton ohjeita ja ohjaajat ovat Uimaliiton kouluttamia. Kerhon hinta kahdeksalta kerralta on 64 €. Hintaan sisältyy myös vakuutus ja diplomi.
 • Koripalloseura SYKKI ry toimii SYK:sta erillisenä organisaationa, mutta kuitenkin läheisessä yhteistyössä. Harjoitukset pidetään pääsääntöisesti SYK:n urheilutalossa. Koripallo tarjoaa tehokasta liikuntaa, taktiikka- ja taitopelinä aivojumppaa, ja ennen kaikkea laatuaikaa ja elämyksiä kaveriporukassa. Sykin toiminta ei ole ryppyotsaista, joten mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa. Lisätietoja Sykki ry:n kotisivuilla.
 • Sporttikerhoa pidetään torstaisin klo14.30.-16.00 liikuntasalissa, ohjaajina toimivat Johanna Ant-Wuorinen ja Tuomas Määttä. Kerho on tarkoitettu 3.-6. luokkalaisille.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Kuvataide ja käsityö
Teksti: 
 • Kuvataidekerho Sutinen syventää koulun kuvataidetuntien antia. Kerhossa on mahdollisuus tehdä erilaisia kuvataidetöitä ja tutustua kokonaan uusiin tekniikoihin. Teemme myös retkiä näyttelyihin. Kerho on tarkoitettu alaluokkalaisille. Kerhoon mahtuu noin 30 oppilasta ja vapaana olevia paikkoja voi tiedustella kerhon kuraattorilta Elina Ronkaselta. 
 • Kuvataiteen kerho Sykli kokoontuu toisessa jaksossa joka toinen torstai 15.15 kuvataiteen luokassa 3E: 10.10, 24.10, 7.11 ja 14.11. Syklissä maalataan, piirretään, muovaillaan, valokuvataan, taitetaan lehtiä, värjätään, vedostetaan, rakennetaan, tuunataan, valaistaan, pelkistetään, rikastetaan, animoidaan, - ennen kaikkea tutkitaan maailmaa visuaalisesti ja moniaistisesti. Opettaja tuo ryhmään ajatuksia herättäviä teemoja, kiinnostavia esimerkkejä taideteoksista ja taiteilijoista, uusia tekniikoita sekä mahdollisia yhteistyömuotoja. Syklin harrastajat, peruskoulun 6.luokasta abiturientteihin, tarttuvat annettuihin vinkkeihin tai toteuttavat täysin itsestä lähteviä ideoita. Sykli toimii myös taidepajana koulun monille projekteille, esimerkiksi näytelmien, näyttelyiden ja juhlien lavasteiden ja visualisointien toteuttamisessa. Kerhoa ohjaa Petteri Rinne.
 • Tekstiilityökerho Sykerö. Sykerössä voi tehdä itse suunnittelemiaan ja haluamiaan töitä. Tekstiilikäsityökerho Sykerö on tarkoitettu 6.–9.luokkalaisille ja lukiolaisille. Kerhoa ohjaa Liisa Sierla.
 • Tekstiilityökerho Keränen on tarkoitettu 3.–5. luokkalaisille, ja se toimii kevätlukukaudella.Keräsessä on joka kerralla eri aihe tai tekniikka, esim. pehmolelut, korut, kankaanpainanta, värjäys. Kerhoa ohjaa Liisa Sierla.
 • Verstaassa voi harrastaa ohjelmointia, sulautettuja järjestelmien käyttöä ja muutenkin monipuolisesti kaikenlaista teknologiaa. Avoin sykkiläisille, jotka ovat iältään 9–19-vuotiaita. Kuraatoreina toimivat Tuomo Einiö ja Janne Pantsar.
Kuvat: 
Alaotsikko: 
Teatteri ja musiikki
Teksti: 
 • Teatterikerho on tarkoitettu viides- ja kuudesluokkalaisille. Kerhossa tehdään näyttelijäntyön harjoituksia, improvisointeja ja pieniä esityksiä. Kerhon ohjelma huipentuu yhteiseen esitykseen. Kerholaiset kirjoittavat itse ryhmissä käsikirjoituksen ja suunnittelevat esityksen puvustuksen ja lavastuksen. Teatterikerhossa koet tähtihetkiä! Kerhon kuraattorina toimii Erica Caselius-Engblom. 5-6-luokkalaisten teatterikerho alkaa to 9.1.2020 klo 15-16 juhlasalissa. Kerho kestää koko kevään. Ilmoittautuminen tapahtuu paikan päälle tulemalla.
 • Teiniteatteri Toimintaan kuuluu kaikki SYK:n teatteritoiminta. Produktiot ovat usein osa teatteri-ilmaisu-oppiaineen opetusta, mutta niiden tekemiseen käytetään myös vapaa-aikaa. Teiniteatterin toiminnasta vastaa Liisa Lampi.
 • SYKKII-kuoro Kuoro opettelee kuorolaulua äänissä ja esiintyy koulun tilaisuuksissa ja mahdollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuolella. SYKKII-kuoro on tarkoitettu peruskoulun alaluokkien oppilaille, sekä tytöille että pojille. Kuoroon pyritään lukukausien alussa, pääsykokeessa lauletaan omavalintainen laulu sekä tehdään rytmi- ja toistotehtäviä. SYKKII-kuoro kokoontuu tiistaisin klo 14.30-15.15. luokassa 12. Kuoroa johtavat Veera Jämsä ja Susanna Snellman.
 • Nuorisokuoro N.U.K.U esiintyy koulun tilaisuuksissa ja tarvittaessa muuallakin. Kuoro on tarkoitettu yläluokkien tytöille. Kuoroon pyritään lukukausien alussa, pääsykokeissa lauletaan omavalintainen laulu. Joka toinen vuosi kuoro pyrkii matkustamaan kuoromatkalle. Nuorisokuoro kokoontuu tiistaisin 15.30-16.30 luokassa 12. Kuoroa johtaa Susanna Snellman
 • Pikkuorkka Pikkuorkka soittaa klassisen musiikin soittimin rytmimusiikkia. Kerho on tarkoitettu sellaisille peruskoulun oppilaille, joilla on kohtuullinen nuotinlukutaito ja oman instrumentin tekninen soittotaito. Käytännössä kaikilla soittajilla on ollut vähintään musiikkikoulun 1/3-tutkinto suoritettuna. Orkesteriin pääsee koesoiton jälkeen. Pikkuorkka esiintyy säännöllisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Orkesteri harjoittelee torstaisin klo 14.30 -15.15. luokassa 12. Pikkuorkkaa johtaa Veera Jämsä.
 • Kamarikuoro Kamarikuorossa opiskelija pääsee laulamaan yhdessä toisten lukiolaisten kanssa yli luokkatasojen. Yhteisöllisyys ja toisilta laulamalla oppiminen ovat kuoron työtapoja. Kuoron ohjelmisto on perinteikästä ja kokeilevaa, pateettista ja svengaavaa, tunteikasta ja hilpeää, nuorta sekakuorolaulua. Kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä luodaan osallistumalla erilaisiin kuorotapahtumiin ja ystävyyskuorovierailuihin. Kamarikuoro harjoittelee torstaisin klo 16.00-17.00. luokassa 23. Kamarikuoroa johtaa Veera Jämsä.
 • Bändit SYK:ssa Bänditoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita kevyen musiikin soittimiin, soittotapaan ja ohjelmistoon. Harjoittelu tapahtuu välituntisin musiikkiluokassa. Bändit muodostuvat yleensä itsenäisesti suunnilleen saman luokka-asteen oppilaista, valitsevat harjoitusaikansa itse ja myös pääsääntöisesti harjoittelevat, valitsevat ja sovittavat musiikkinsa itse. Toiminta on tarkoitettu vain SYK:n omille oppilaille. Bänditoiminnasta vastaa Susanna Snellman.
 • Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminnasta löytyy lisää tietoa täältä.
Alaotsikko: 
Musiikkitoiminnan kannatusyhdistys ry
Teksti: 
 • Musiikkitoiminnan kannatusyhdistys ry tukee koulun musiikin harrastustoimintaa. Yhdistyksen tuella mahdollistetaan mm. koulun kuorojen ja orkesterin ulkomaan konserttimatkoja sekä kilpailuihin ja festivaaleihin osallistumisia.
 • SYK:n taidokkaita muusikoita, laulajia ja soittajia voi tilata myös esiintymään niin yksityis- kuin yritystilaisuuksiin kohtuullista korvausta vastaan.
 • Esiintymisten yhteyshenkilöinä toimivat koulun musiikinopettajat Susanna Snellman susanna.snellman[at]syk.fi ja Veera Jämsä veera.jamsa[at]syk.fi.
 • ”Joulu tullut on” -CD julkaistiin vuonna 2009. Levyllä esiintyvät koulun kaikki kuorot  sekä Pikkuorkka. Mukana on myös muutama solistiesitys. Levyllä on perinteisiä joululauluja niin Suomesta kuin maailmaltakin. Levyn hinta on 10 euroa. Levyä voi tilata osoitteesta sykmusa[at]gmail.com.
 • Yhdistyksen toimintaa koordinoi vuosittain valittava hallitus, jonka jäsenet koostuvat koulun edustajista sekä oppilaiden vanhemmista. Vuosikokous pidetään maaliskuussa.
 • Uusia perheitä toivotaan yhdistyksen jäseniksi ja vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan ja auttamaan musiikkitoimintaan liittyvissä tapahtumissa. Lisätietoja sähköpostitse sykmusa[at]gmail. Tervetuloa rohkeasti mukaan tukemaan koulun omaa musiikkitoimintaa.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta